Apgāds "Lietusdārzs" laidis klajā grāmatu, kuras autors Brūss Goldbergs tiecas apvert pagātni, tagadni un nākotni milzīgā laika posmā, turklāt ne jau cilvēces vēstures, bet, viņaprāt, atsevišķa cilvēka daudzo dzīvju robežās, tas ir, pagājušajās un nākamajās dzīvēs, kas nav šķiramas no pašreizējās dzīves. "Pagājušo un nākamo dzīvju atklājumi" – tā ir nosaukta grāmata, kuras lielu daļu veido autora sarunas ar pacientiem hipnozes seansu laikā. Viņa praksē ir bijis milzum daudz šādu seansu – ap 35 000.

Gandrīz ikkatrs lasītājs ir dzirdējis par hipnozes izmantošanu, lai atsauktu atmiņā bērnības notikumus un izjūtas, kas palīdzētu izprast dažādas problēmas un kaites. Arī par cilvēka iepriekšējo dzīvju savienošanu ar tagadējo dzīvi rakstīts visai daudz. Mazāk autoru ir skāruši nākotnes dzīvju tēmu. Brūss Goldbergs apgalvo, ka tieši viņš ir pirmais, kura paciente kāda hipnoterapijas seansa laikā iepriekšējās dzīves regresijas vietā ir "devusies uz priekšu" – veikusi progresiju un nokļuvusi vairākus gadsimtus tālā nākotnē... Autors iedrošina lasītāju pārbaudīt grāmatā pausto: viņš sniedz pašhipnozes vingrinājumus, kas ļaus izsekot reinkarnācijas fenomenam.

Dr. Goldbergam ir bakalaura grāds bioloģijā un ķīmijā, kā arī maģistra grāds konsultāciju psiholoģijā. Viņš intervēts populāros TV šovos, kā arī CNN un CBS televīziju ziņu raidījumos, sniedz lekcijas un seminārus par hipnozi, regresiju un progresiju terapiju, ceļojumiem laikā un aiziešanu no šīs pasaules, saglabājot skaidru apziņu. Godberga grāmatas "Greisu meklējot" ("The Search for Grace") pirmais izdevums pārtapa CBS televīzijas filmā. Viņa trešā grāmata, balvu ieguvusī "Dvēseles dziedināšana" ("Soul Healing") ir alternatīvās medicīnas un psihisko iespēju paplašināšanas klasika.

Piedāvājam fragmentu no grāmatas 2. nodaļas.

Kopaina

Tātad jūs sakāt, ka neticat tādai iepriekšējai dzīvei? Nu tad atgulieties, atbrīvojieties un aizveriet acis, kamēr es skaitu: 10… 9… 8… 7…

Hipnoze… Vairumam cilvēku tā saistās ar iegrimšanu dziļā, bezpalīdzības pilnā transā. Protams, viņus vada un kontrolē profesionāls hipnotizētājs, kurš var likt tiem darīt visu, ko vēlas.

Šāds jūsu priekštats par hipnozi ir diezgan pareizs.

Patiesībā jūs sevi hipnotizējat katru dienu. Šādā alfas transa jeb hipnozes stāvoklī jūs atrodaties apmēram trīs līdz sešas stundas dienā. Varbūt jūs to saucat par aizsapņošanos, iegrimšanu savās domās, aizmiršanos televīzijas šovā vai filmā. Hipnozi var dēvēt arī par dziļas relaksācijas procesu. Hipnozē jūs apzināties visu apkārt notiekošo un jūs nerīkosieties vai nevarēsiet rīkoties pret savu gribu.

Jūs vienīgi apiesiet savu apzinīgo prātu un ļausieties zemapziņas vadībai. Zemapziņa ir plaša informācijas un spēju krātuve, kas glabā ziņas par jūsu tagadnes, pagātnes un nākotnes pieredzi.

Lai saprastu, kā darbojas regresija, uz brīdi apsēdieties un domās atgriezieties savā bērnībā. Jūsu prāts pārlēks no viena svarīga notikuma uz citu – jūs atgriežaties iepriekš piedzīvotajā. Lai arī tas nenotiek tik precīzi un dziļi kā hipnotiskajā regresijā, pamatā tas ir viens un tas pats process.

Nav teikts, ka jūsu nākamās dzīves būs labākas par pašreizējo. Pilnveidošanās ceļš, šķiet, ir pilns grambu un bedru. Daudzi domā, ka viņi iepriekšējās dzīvēs ir bijuši karaļi, karalienes un garīdznieki. Patiesībā vidusmēra cilvēkam ir bijis apmēram tūkstotis dzīvju, un tās varēja būt, maigi izsakoties, ļoti atšķirīgas. Iespējams, jūs uzzinātu, ka mazliet līdzinājāties visam tam, ko vēlējāties, vai arī… ne tik ļoti vēlējāties.

Es ticu, ka pamatā mēs esam enerģija, kas saistīta ar noteiktu viļņu garumu. Šī enerģija jeb dvēsele nāves brīdī pamet ķermeni un pāriet tā dēvētajā dvēseles plānā. Ar garu un Augstākā Es (mūsu dvēseles ideālā komponenta) palīdzību tur notiek dzīves izvērtēšana un piemērošanās jaunai eksistencei.

Aiz šī "priekškara" nav laika un telpas. Tur jums jāizvēlas sava nākamā dzīve: kur, kad un kā piedzimsiet, kas būs jūsu vecāki, radinieki un draugi un kādi būs dzīves galvenie notikumi.

Tā kā "otrajā pusē" nav laika un telpas, ir iespējams iemiesoties mūsu vēsturiskās izpratnes dažādos laikos pagātnē, tagadnē vai nākotnē. Reinkarnācijas mērķis ir vienkārši mācīties šajā Zemes skolā. Jums jāizvēlas laiks un telpa mācību labākai apgūšanai.

Mūsu Zemes dzīvju sērijas noteikti ir nevis galīgā realitāte, bet viena no vairākām iespējamībām. Prāts vai apziņa, kas paliek ar mums katrā inkarnācijā, ietver visu pagājušo, esošo un nākamo dzīvju atmiņas. Tām piekļuvi nodrošina Akāšas hronikas – piecdimensionālas reinkarnāciju jeb karmisko ciklu "kartes". Patiesībā mēs esam enerģija, un tā nav iznīcināma. Mēs nevaram mirt. Apmēram katrus septiņdesmit piecus gadus mēs vienkārši nomainām ķermeņus.

Skeptiķiem, īpaši tiem, kas lepojas ar savu racionālismu, tagad ir jāpieņem kvantu fizika un superstīgu teorija kā zinātniskas paradigmas fakts.

Karma

Karmas pamatlikums nozīmē darbību un pretdarbību jeb cēloni un sekas. Par katru darbību, kas nodara kaitējumu vai ļaunumu otram, tiek atdarīts tieši proporcionāli nodarītajam. Tiek piemērots arī apgriezti proporcionālais.

Viens no karmas pamatprincipiem ir tas, ka katrai dvēselei (būtnei) pieder brīvā griba. Vienmēr pastāv izvēles brīvība. Katra dvēsele izvēlas vecākus, kuri var nodrošināt bioloģisko iedzimtību un fiziskos apstākļus, kas nepieciešami karmisku mācību apgūšanai. Psihiskais ģenētiskais mantojums ir svarīgāks par bioloģisko ģenētiku attiecībā uz mūsu dzīves raksturu. Bez tam visas mācības un darbības tiek ierakstītas būtnes Akāšas hronikās, un šie ieraksti nosaka katru jaunu dzīvi. Kā jau zināms, šie ieraksti ir visu mūsu pagājušo, tagadējās un nākamo dzīvju summa. Tie ir pieejami ar virsapziņas (Augstākā Es) palīdzību.

Ja neesat apmierināts, piemēram, ar savu dzīvi, finansiālo stāvokli, attiecībām vai veselību, jums jāapzinās, ka visam ir savs cēlonis. Šie iemesli var būt meklējami iepriekšējās dzīvēs. Jūsu zemapziņa atceras un saglabā visus šos iemeslus. Zemapziņa pārdzīvo arī nāvi, tāpēc jauna dzīve nozīmē tikai viena ķermeņa nomainīšanu pret citu. Jums ir tā pati zemapziņa, vienīgi tagad tā ir apguvusi savas mācības un, cerams, garīgi attīstījusies.

Viss izdarītais vai neizdarītais jūsu iepriekšējās dzīvēs zināmā mērā izpaudīsies gan šajā, gan nākamajās dzīvēs. Karmas likumi ir absolūti taisnīgi. Dvēselei vienmēr ir brīvā griba. Karma jums var atnest laimi vai skumjas atkarībā no jūsu sasniegtā rezultāta un izvēlētajiem ceļiem. Karmas uzdevums nav apbalvot vai sodīt. Tās mērķis ir izglītot zemapziņu un to attīrīt. Ja zemapziņa ir attīrīta, tai vairs nav vajadzīga karma vai "karmiskais cikls". Rezultāts ir augšupceļš un atgriešanās pie Dieva.

Ja mēs uz zināmiem pārbaudījumiem savā dzīvē tomēr reaģējam negatīvi (ar naidu, atriebību, greizsirdību, maziskumu vai citām negatīvām emocijām), tad neesam labi sagatavojuši savas stundas un esam izkrituši pārbaudījumā, un mums tas būs no jauna jāliek vai nu šajā, vai nākamajā dzīvē.

Brīvā griba

Tā kā dvēselei vienmēr ir brīva griba, tas nozīmē, ka mēs paši izvēlamies piedzimt zināmā laikā un zināmā vietā. Mēs paši izvēlamies savus vecākus, draugus, mīļākos un ienaidniekus. Mēs nevaram vainot citus cilvēkus vai attaisnot savas pašreizējās problēmas ar nelaimīgu bērnību vai neizdevušos laulību. Mēs paši atbildam par savu dzīvi, jo mēs izvēlējāmies šo vidi.

Nākamā tūkstošgade

Šeit sniegtā informācija ir vairāku tūkstošu nākamo dzīvju progresiju rezultāts. Hipnozes seansus es veicu ar individuālajiem pacientiem no 1977. gada, kad atklāju šo metodi. Es runāju tikai par vienu frekvenci jeb paralēlo visumu. Tas nozīmē, ka jūs faktiski nevarētu piedzīvot šo nākotni, ja esat citā frekvencē. Es atsaucos uz savām grāmatām "Ceļotāji laikā no mūsu nākotnes" ("Time Travelers from Our Future") un "Jūsu likteņa individuālais plāns" ("Custom Design Your Own Destiny"), lai padziļināti apspriestu šos paralēlos visumus.

Līdz 2050. gadam nebūs nopietnu zemestrīču, kurās dzīvību varētu zaudēt milzīgs skaits cilvēku. Lielāki postījumi tajā gadā skars Losandželosas, Sanfrancisko un Ņujorkas īpašumus, un ies bojā daži cilvēki. Līdz 24. gadsimtam pilnīgi noteikti nebūs kodolkaru.

21. gadsimtā miers visā pasaulē beidzot kļūs par realitāti. Tas turpināsies trīssimt gadu. Zeme piedzīvos ģeogrāfiskas izmaiņas. Zinātnes progress kļūs daudz redzamāks. Šķiet, ka līdz 21. gadsimta beigām uz Zemes pilnībā tiks izskaustas tādas negatīvas sabiedriskas parādības kā bads, alkatība, greizsirdība, aizspriedumi u.c.

22. gadsimtā par ikdienas dzīves sastāvdaļu kļūs saules enerģija. Cilvēka mūža vidējais ilgums sasniegs 90 gadus. Beidzot tiks uzveikts vēzis un AIDS.

23. gadsimtu raksturos nedzirdami un efektīvi transportlīdzekļi. Plaši tiks izmantota kodolenerģija, un tā būs droša un tīra. Galvenā prioritāte – eksperimenti, lai kontrolētu laikapstākļus. Vidējais mūža ilgums nu jau sasniedz 101 gadu. Politikā – uz Zemes valda demokrātija ar divām galvenajām grupām. Vienu sauc par Nāciju Rietumu Federāciju un tās sastāvā ir Ziemeļamerika, Dienvidamerika, Eiropa, Āfrika un Vidējie Austrumi. Austrumu Savienība ir otra grupa, kas sastāv no Krievijas, Ķīnas, Indijas, Japānas, Dienvidaustrumāzijas, Jaunzēlandes un Austrālijas.

Neliela mēroga kodolkarš norisināsies 24. gadsimtā. Zemes virsmu skars tālākas ģeogrāfiskas izmaiņas. Viena Līga ir visas planētas valdības demokrātiska forma, kas aizvieto gan Rietumu Federāciju, gan Austrumu Savienību. Tiek izmantota aukstā sintēze un citi brīvās enerģijas avoti.

25. gadsimtā mēs beidzot valdām pār laikapstākļiem. Androīdus izmanto visiem "netīrajiem" darbiem. Zemūdens pilsētas, gēnu inženierija un starpplanētu ceļojumi dominē 26. gadsimtā. Mums būs regulāri kontakti ar ārpuszemes civilizācijām. Informācijas tabletes nodrošinās iedzīvotājiem labu informētību. Dzīves ilgums pārsniegs 215 gadus. Slimību tikpat kā nebūs.

28. gadsimtā Viena Līga tiks aizvietota ar Atlantijas un Klusā okeāna zemju Federācijām. Arī šīs grupas ir demokrātiskas un sastāv no tām pašām nācijām, kas bija Rietumu Federācijas un Austrumu Savienības pamatā. Karu nav.

Šī paradigma saglabā relatīvu stabilitāti līdz 31. gadsimta sākumam, kad mēs beidzot pārvaldām ceļojumus laikā. Ceļotāji laikā no mūsu nākotnes sāk atgriezties ne vien no 20. gadsimta, bet arī no miljoniem gadu senas priekšvēstures, lai uzraudzītu gan mūsu evolūciju, gan garīgo izaugsmi.

Daži nākamās tūkstošgades tehnoloģiju piemēri:

  • Antigravitācijas izklaides parki (līdzīgi Disnejlendai), kas peld dažus tūkstošus pēdu virs Zemes. Spēka lauks aizsargā cilvēkus no krišanas pāri malai.
  • Pārtikas imitators, kam ēdiena radīšanai pietiek ar jūsu domām.
  • Alfa syncolarium ierīce, kas līdzinās izolācijas tvertnei. Tai sūtot caur ķermeni enerģijas signālus kopā ar skaņu, ķermenis tiek atbrīvots no spriedzes un paātrinās temps, kādā virsnieru dziedzeri un dzimumdziedzeri saražo DHEA hormonu. Līdz ar to mūsu mūža ilgums varētu tuvoties 900 gadiem.
  • Hologrāfiskās relaksācijas centri, kas līdzvērtīgi holodekam no filmas "Zvaigžņu ceļš".
  • Virtuālās realitātes tehnikas tiek pielietotas, lai mazu telpu padarītu par šķietami lielu.
  • Priekšmetus uzglabāšanas nolūkos var samazināt un pēc tam atkal palielināt līdz to dabiskajai konfigurācijai.
  • Katrā mājā un birojā ir teleportācijas stacija, tāpēc īsiem pārbraucieniem nav nepieciešami nekādi transporta līdzekļi.
  • Kuģus joprojām izmanto tāliem ceļojumiem lielām ļaužu grupām, bet šis transports tiek vadīts ar domas palīdzību.