Latvju zīmes – kā tās izmantot veselībai, aizsardzībai un labklājībai?
Foto: Privātais arhīvs

Ir daudz iemeslu, lai zīmju enerģiju lietotu ikdienā veselības aizsardzībai un saglabāšanai. Cilvēks dzīvo sarežģītā pasaulē, kur ķermenis kā jebkura struktūra vieliskajā pasaulē katru mirkli ir pakļauts dažādu lauku ietekmei – gravitācijai, magnētiskajam laukam, radioaktīvajam starojumam –, to ierobežo neprognozējamas dabas stihijas. Tā savā grāmatā "Latviešu zīmju spēks" raksta māksliniece un zintniece Brigita Ektermane.

Izdevniecības "Latvijas mediji" klajā laistajā grāmatā "Latviešu zīmju spēks" Brigita Ektermane, balstoties savās zināšanās un pieredzē, sniedz personisku redzējumu par zīmēm, iedalot tās trīs lielās grupās: veselības, aizsardzības un labklājības zīmēs.

Kopumā šajā darbā apskatīti vairāki desmiti zīmju un sniegts to skaidrojums un izmantojums. Grāmatā atsevišķas nodaļas veltītas arī maģiskajiem skaitļiem un to nozīmei, puzuriem un citām ar senlatviešu pasaules redzējumu un zīmēm saistītām tēmām.

Pati autore teic: "Kuras zīmes ir labas, kuras sliktas? Tādu nav, jo katram gadījumam jālieto atbilstoša zīme, tādēļ svarīgi pareizi nolasīt vajadzīgo informāciju, ticēt un koncentrēt savu enerģiju uz vēlamo. Grāmatā jūs atradīsiet noderīgus, praktiskus padomus, kā lietot, aktivizēt zīmes dažādās dzīves situācijās."

Brigita Ektermane mācījusies zīmēšanu, gleznošanu, kaligrāfisko rakstu un kompozīciju, ieguvusi vidējo tehnisko izglītību. Vadījusi savu mākslas galeriju "Ando", kas ir līdz šim vienīgā Ventspils mākslas galerija. Mācījusi bērniem gleznošanu Ventspils mākslas studijā. Brigita piedalās kopīgās mākslinieku darbu izstādēs, kā arī veido personālizstādes, vada lekciju ciklu "Latviešu zīmju spēks", individuāli māca gleznot caur sajūtām, palīdzot emocionāli atraisīties.

Pēc sirds aicinājuma Brigita ir māksliniece, zintniece, mūžīgā studente, vērotāja, sava ceļa gājēja – un divu dēlu māte. Viņas par būtisku atzītā dzīves atziņa – svarīgi ir uzdrošināties, uzņemties atbildību par savu dzīvi, būt pašam.

Grāmatas noformējumā izmantotas Brigitas Ektermanes zīmju gleznas un ilustrācijas.

Tavai uzmanībai – fragments no grāmatas.

Kā zīmju enerģija darbojas dziedniecībā?

Ir daudz iemeslu, lai zīmju enerģiju lietotu ikdienā veselības aizsardzībai un saglabāšanai. Cilvēks dzīvo sarežģītā pasaulē, kur ķermenis kā jebkura struktūra vieliskajā pasaulē katru mirkli ir pakļauts dažādu lauku ietekmei – gravitācijai, magnētiskajam laukam, radioaktīvajam starojumam –, to ierobežo neprognozējamas dabas stihijas.

Vēl veselību ietekmē citu cilvēku negatīvā attieksme, dusmas, skaudība, nenovīdība, agresija.

Viens no veidiem, kas var palīdzēt uzlabot veselību, ir zīmēs ietvertā informācija un enerģija, kas palīdz veidot harmoniju ar sevi pašu, ar pasauli, aktivizē dzīvības enerģiju, stiprina auru, sargā. Tā atjauno zaudēto enerģiju, paplašina apziņu, aicina iepazīt sevi un dievišķos likumus.

Iedarbība notiek, sadarbojoties ar domu un zemapziņu. Sakārtojot cilvēka enerģētisko lauku, enerģētiski iedarbojoties uz slimajām vietām, cilvēks izveseļojas. Organismā ir visi mehānismi, lai spētu pašdziedināties, un tas nozīmē, ka, ja enerģiju pastiprina, aktivizē konkrētā virzienā, tiek stimulēts sakārtošanās process. Ikdienā lietojot zīmes, saņemam atgādinājumu par mūsu nodomu, par mūsu vajadzībām. Nodoms ir veselības katalizators. Jāpieņem nodoms būt veselam, emocionāli līdzsvarotam.

Cilvēks šķiet blīvs, bet šis blīvums ir tikai ilūzija. Mēs sajūtam labo un ļauno tāpēc, ka esam ne tikai materiālās pasaules, bet arī smalkās pasaules produkts. Cilvēks sastāv no neskaitāmām ātri virpuļojošām molekulām, tātad enerģijas plūsmas. Jebkura lieta, arī zīmes, ir enerģija, viļņi, kas veido vibrācijas. Mēs to sajūtam, taču neredzam.

Jebkuru zīmi pirms lietošanas vēlams aktivizēt ar savu enerģijas plūsmu, uzlādēt ar enerģiju, ņemot zīmi starp plaukstām un skaļi vai čukstus izsakot sev vēlamo nodomu. Zīmes strādā, uzstrāvojot ūdeni, pārtiku, atrodoties dzīvojamās telpās, pirtī vai uzliekot zīmi slimajai vietai.
Diemžēl nav zinātnisku pētījumu un man pieejamu ierīču, kas uzskatāmi izmērītu vibrāciju un enerģijas līmeni atbilstoši katram cilvēkam. Taču mūsu senči plaši izmantoja zīmes ikdienā, lai dziedinātu dažādas slimības.

Vislabāk veselības zīmes lietot kopā ar aizsardzības zīmēm, kas papildinātas ar krāsām, veselīgu pārtiku un apgalvojumiem, aformācijām – apzinātām, pozitīvi formulētām domām, ko cilvēks lieto ikdienā.

Īpašuma jeb mājas zīmes

Lai nosargātu savu īpašumu, veicinātu labklājību, attīstību, aizsardzību, nostiprinātu veselību, pamazām ikdienas dzīvē ienāca zīmes, no kurām atvasināja īpašuma zīmes. Īpašuma zīmei bija jābūt vienkāršai, kodolīgai, simboliski ietilpīgai, kā arī jāraksturo tās īpašnieks, viņa nodarbošanās. To veidoja raksti, ģeometriskas zīmes, burti, cipari, simboli.

Tā pirms 600 gadiem dravnieki pieteica Rīgas pilsētai zīmes, kādas iecirstas viņu bišu aizsargu galdiņos, kas izvietoti Rīgas apkārtnes mežos. Tikko mežā kopējā cirsmā sakrāva malkas grēdu, tā tūlīt iecirta vai iegrieza kādā šķilā savu mājas zīmi. Lai labības kulšanas laikā nesajuktu maisi, tajos tika iešūtas īpašuma zīmes. Bija zīmes, kas norādīja uz īpašnieka amatu. Pazīstamākie amatnieki lika zīmes uz saviem darbiem, piemēram, kalēji iecirta savas zīmes izkaltajos cirvjos. Ar īpašuma zīmēm iezīmēja visu preci, ko veda uz tirgu. Tā bija kā kvalitātes etalons, un tirgū cilvēki no tuvām un tālām mājām ātri atpazina, atrada sev vajadzīgo pirkumu. Kā pēdējie jaunākos laikos īpašuma zīmes lietoja zvejnieki, lai iezīmētu zvejniecības rīkus, pludiņus, airus, murdus un noteiktu zivju loma īpašnieku.

Katrai ģimenei bijusi sava zīme, ko mantojis vecākais dēls. Pārējie mantinieki to papildināja, veidojot kuplojumus, bet saglabājot sākotnējo rakstu.

Arī šodien īpašuma zīmes var kalpot un kalpo kā saražotās preces atšķirības zīmes starp konkurentiem. Šādas zīmes vēlams izvietot uz sava īpašuma, vizītkartēm, veidlapām, zīmogiem, uzņēmuma simbolikā.

Dižaplis – dzīvības simbols

Visa sākums ir gaisma. Sākotnēji smilšu graudiņa lielumā, no kā piedzimst zvaigznīte, saulīte, kas staro un pamazām plešas uz visām pusēm. Arī dvēsele atnāk un aiziet kā gaisma.

Austrumos apļus ar dvēselīti vidū sauc par mandalām, bet latviešiem tie ir dižapļi, kuros var atrast cerības staru, atklāt sevi no jauna, ieklausīties sevī, nostiprināt nodomu.

Aplis ir mūžsena forma ‒ kā saule, kā mēness, kā mūsu planēta. Aplis sargā, rada drošību, harmoniju. Aplis – kosmosa bezgalības simbols, veselums.

Mūsu dižaplis izvērstā un uzskatāmā veidā simbolizē pasaules uzbūvi, tās dažādās enerģijas, līmeņus un procesus un attīsta kompozīciju no vienota centra uz visām debespusēm. Kompozīcija var būt izkārtota gan apļa, gan kvadrāta formā.

Dižapļa centrā atrodas dievišķais, garīgā jeb dvēseles pasaule, cilvēka augstākais "es", kosmoss, visa sākums un beigas, gan laiks, gan telpa. Koncentrācija centrā ir cieši saistīta ar ķermeņa un apziņas attīrīšanos, tā sakopo un fokusē apkārt klīstošo skatienu. Rezultātā apziņā ienāk jauna kārtības izjūta, tā kļūst skaidrāka un aptverošāka.

Centrālo punktu var identificēt ar sirdi. Atjaunojot pareizo saikni ar avotu – Dievu –, dižaplis ārstē un no jauna rada veselumu: iekšējā un ārējā pasaule līdzsvarojas. Tas stimulē radošos spēkus, palīdz atmodināt vēlmi, apņemšanos, palīdz uzdrošināties, kontaktēties ar apziņas slēptākajām spējām.

Svarīga nozīme dziedinošu dižapļu kompozīciju veidošanā ir krāsai, zīmēm un simboliem. Dižaplis top kā veselību sargājošs vairogs, meditatīvs palīglīdzeklis, kas veic pozitīvas izmaiņas ķermeņa fiziskajās un smalkajās enerģijās.

Stiprākā iedarbība būs, ja kompozīciju zīmēs katrs pats. Darba veidošanas process ir dziedinošs: jūs labāk sajūtat sevi, saprotat savas vajadzības, uzņematies rūpes un atbildību.

Vienkāršākais, ar ko varētu sākt, ir izveidot apli. Aplis simbolizē sauli, veselumu, vienotību, harmoniju, bezgalību, kas arī ir galvenais, ko, dziedinot sevi, vēlamies sasniegt. Sadaliet to divpadsmit daļās, kas simbolizēs gadu ar divpadsmit mēnešiem. Sagatavojiet krāsainos zīmuļus un izkrāsojiet katru sadaļu pēc sajūtas. Vērojiet, ko jūtat. Varbūt dažas krāsas liek jums sajusties labāk nekā citas? Šie jautājumi, zinot krāsu nozīmi, var sniegt atbildes par to, kuras krāsas ir labvēlīgākas jūsu šā brīža veselībai. Papildinot apli ar veselības zīmēm, tiek pastiprināta dižapļa iedarbība. Svarīgi, veidojot kompozīciju, paturēt prātā mērķi, nodomu, kam tā paredzēta.

Var katru reizi veidot jaunu, atšķirīgu kompozīciju atbilstoši vajadzībām. Šādi jūs iesaistāties radošā un izzinoši dziedinošā nodarbē.

Veselības zīme

Zīmes centrā četras Dzīvības zīmes, kas ir laika un spēka dzirnavas, kā spirāle, kur paslēpti pasaules veidošanas un ritma principi, palīdz atveseļoties, stiprina.

Ārējais aplis sastāv no Ūsiņa zīmēm, kas simbolizē gaismu, dinamiku, pavasari.

Plānu realizācija

Zīmes centrā Ugunskrusts, kas simbolizē dinamiku, mūžīgu kustību. Tas palīdz uzveikt ļaunumu, iegūt veselību, labklājību, laimi. Aptverošie apļi sastāv no Zalkša un Jumja zīmēm, tie piesaista gudrību, jaunu informāciju un labklājību.

Veicina aktīvu dzīves pozīciju, harmoniju. Palīdz īstenot plānus un ieceres, saņemt jaunu informāciju caur dzimtas astrālo plānu.

Naudas zīme

Kompozīciju veido Jumja zīmes, kas kā divas sakrustotas vārpas simbolizē labi paveiktu darbu, auglību, labklājību. Jumim ir gan sievišķais, gan vīrišķais spēks, tas ir radošs, dodošs.

Noslēdzošo apli veido Zalkša zīme. Tā ir mūžam mainīgas, plūstošas kustības, jaunas informācijas zīme, vecā izzušanas un jaunā atnākšanas simbols.

Aktivizē naudas enerģiju. Piesaista pārliecību saviem spēkiem, jaunas idejas, dinamisku attīstību.

Mīlestības zīme

Trīs Austras koku kuplojumi ar saulīti priekšplānā. Tā ir sakārtotas pasaules un pastāvēšanas zīme. Veicina dzimtas uzplaukumu, turpinājumu, kuplinājumu bērnos, kā arī stiprina savienības, piesaista mīlestību, uzticību, neizsīkstošu jaunību.

Saules zīme

Saules zīme ir dzīvības, sakārtotības, mūžīgās kustības un mīlestības simbols. Sargā, nes Dieva svētību.

Gaisma, siltums, rotācija, radošā enerģija. Nes veiksmi, sargā.

Maģiskais pūķis

Sena uguns zīme, kas tulkojama kā daudzgalvains maģisks pūķis.
Aizsardzība, dinamika, dzīvesprieks. Piesaista svētību, sātu, bagātību, turību.

Source

Orākuls.lv
Pamanījāt kļūdu?
Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Comment Form