Šodien, pirms saplānojam dienas darbus, vajadzētu izvērtēt nepieciešamo spēka patēriņu.

Atceramies aizgājušo senču sasniegumus un labos darbus.