Ļoti svarīgi ir atbrīvot vietu visam jaunajam, kas nāks vēlāk. Tāpēc veicam inventarizāciju un tiekam vaļā no visa vecā, gan materiālā sfērā, gan emocionālā. Jūlijs dod mums iespēju izvērtēt, domāt, atcerēties, atvadīties, transformēties.

Šodien spēcīgi izpaudīsies līdera iezīmes. Daudz spēka un enerģijas, bet arī darba daudz.