Arī atzinībai un statusam šodien ir nozīme. Tāpēc var rasties vēlme, lai apkārtējie zina, cik svarīga persona tu esi. Šī vēlme var likt tev lielīties ar saviem sasniegumiem, kļūt iedomīgam un augstprātīgam. Katrs no mums var izlemt – ļauties šai vēlmei. Vai nepieļaut pat šādu domu...

Šodien visās jomās ir jūtama hierarhija. Tāpēc arī ģimenē pareizi audzināta jaunākā paaudze izrāda cieņu vecākai.