Velti šodien var izrādīties tavi patiesības meklējumi. Kad sapratīsi, ka tā vajadzīga tikai tev, jo apkārtējie ir gatavi samierināties ar to, ko viņiem stāsta, tavs entuziasms noplaks. Bet ir taču labi zināms, ka viens nav karotājs.