Nemēģini trāpīt mērķī aizvērtām acīm. Šodien, pieņemot lēmumus, paļaujies uz zināšanām. Esi racionāls, tomēr nebaidies arī kļūdīties – tas pasargās tevi no vienveidības un pelēcības.