Pret tevi vērstu kritiku šodien mēģini uztvert bez aizvainojuma, jo tā palīdzēs labot pieļautās kļūdas. Mēdz teikt — kur mežu cērt, tur skaidas lec, un nekļūdās jau tikai tas, kas nedara neko. Galvenais atšķir veselīgu retoriku no personīgiem apvainojumiem.