Emocionālais sasprindzinājums šodien var traucēt koncentrēties konkrētām aktivitātēm. Lai izvairītos no domstarpībām ar tuviniekiem, neuzsāc sarunu par nākotnes plāniem.