Strēlnieks (23. novembris–20. decembris)
Piektdiena, 9. Novembris
Uzslavas un atzinība šodien pamudinās tevi uz aktīvu darbošanos. Iespējams, tev tiks piedāvāts papildu darbs, kas palīdzēs nostabilizēt materiālo stāvokli, bet draugi uzstājīgi piedāvās savus padomus.

Astrologs Didzis Šķila
e-pasts: didzis.skila@gmail.com