Saprātīgākais, kā pavadīt šo dienu, ir pievērsties intelektuālai nodarbei. Risini krustvārdu mīklas, meklē atbildes uz āķīgiem jautājumiem, tas vismaz uz kādu brīdi palīdzēs aizmirst sadzīviskas problēmas.