Šodien, ķeroties pie savu ieceru īstenošanas, pacenties neizjaukt plānoto darbu secību – patvaļīgas atkāpes no galvenā tevi netuvinās cerētajam. Esi konsekvents un mērķtiecīgs, tas palīdzēs neapjukt daudzo iespēju priekšā.