Lūk, vēl vienas 2018. gada likteņa favorītes – Zivis! Notikumi var paši savirpināties tā, lai ļautu Zivīm vairot ticību labajam, pacelt viņu vibrācijas gan caur viedu skolotāju sastapšanu tepat dzimtajā malā, gan caur tālu ceļojumu, kura laikā izkristalizējas dzīves jēga un īstās vērtības (tās, protams, katrai Zivtiņai savas).

No sirds ticot savam pasaules redzējumam, Zivis pratīs iedvesmot, apgaismot un pamodināt arī laikabiedrus, tāpēc visai pasaulei kopumā būs labāk, ja Zivis biežāk tiks pie vārda.

Tomēr ne jau visi ir gatavi tikt līdzi Zivju izaugsmes tempam, un pirmie, kuru līmeņa atšķirības Zivis pamanīs, būs viņu draugi, varbūt pat vistuvākie – tie, ar kuriem cauri vara caurulēm tikts... iepriekšējā apziņas pakāpē. Bet nu vairs ne – Zivis, saprotiet, piedodiet un ar mīlestību palaidiet prom tos, kuri vēl negrib vai nespēj tikt jums līdzi. Un te runa nav tikai par kaut kādām augstām matērijām, bet arī par ikdienišķām lietām. Draugu loks mainās, tas jāpieņem.

Ja nu gribam būt pavisam godīgi, Zivīm pašām arī būtu jāpiestrādā pie savas spējas atbildēt uz mīlestības apliecinājumiem. Iespējams, šogad palaikam gadīsies saskarties ar situācijām, kurās Zivis nez kādēļ kautrējas pieņemt patiesu simpātiju izrādīšanu, kur nu vēl atbildēt. Būs vien jāiemācās, ja nevilina palikšana vientulībā!