Atbildes versija ir izlasāma zvaigznēs. Trīs ķēniņi, kas devās meklēt jaunpiedzimušo Dieva dēlu (vai varbūt Sauli, kura pēc ziemas saulstāvjiem atkal atgriezusies?) varētu būt trīs spožas zvaigznes Oriona jostā. Tās seko Sīriusam – visspožākajai zvaigznei ziemas debesīs. Šīs zvaigznes iezīmē vietu, kur ziemas saulstāvju rītā aust Saule. Vienīgi šajā gada brīdī šīs četras zvaigznes izvietojas vertikāli. Savu ceļu debesjumā tās sāk tieši saulrieta brīdī. Nevienā citā naktī tās nav redzamas tik ilgi un skaidri kā Ziemas svētku naktī. Šajā pašā vietā un laikā virs horizonta parādās Jaunavas zvaigznājs. Burtiski – Saule (visdižākā visu laiku dievība, kam katra reliģija devusi savu vārdu) dzimst no Jaunavas!

Ne tikai uz Jēzus piedzimšanas vietu leģendās norāda zvaigzne: arī seno ēģiptiešu dievs Hors savai mātei dievietei Izīdai piedzima zem zvaigznes, un, ja palūkojas rūpīgi, lielajām reliģijām vispār ir daudz līdzību. Runājot par šo leģendu astronomisko pusi – acīmredzot, tā izpaužas cilvēku vēlme iemiesot principu "kā debesīs, tā uz zemes".

Bet kā tad pie mums? Ja reiz uzradusies tāda īpaša diena, mūsu senči atradīs, kā to izmantot gan zīlēšanai, gan laika pareģošanai. Lūk, daži mazāk dzirdēti ticējumi par šo dienu. Protams, ka tajos jūtama lielāka rūpe par ražu, precībām un mieru pasaulē, nekā par minēto Bībeles leģendu.

  • Ar Zvaigznes dienā svētīto ūdeni jāmazgā visādas vainas – kā cilvēku, tā lopu, – lai ātri dzīst.
  • Triju kungu dienā pulksten 12 naktī jāiet dzert pie akas ūdens, jo tad viņš ir pārvērties par vīnu. Gaidot jāskatās, ja izlec melna pelīte, tad drīz notiks pārvēršanās, ja izlec jau melns zaķis, tad jau pārvēršanās ir notikusi, tad jādzer.
  • Zvaigžņu dienas vakarā līdz pusnakti kājās stāvam, jo tad vīns akās ronoties.
  • Kas Zvaigznes dienā sukā galvu, tam aug utis kā zvaigznes.
  • Triju kungu dienas priekšvakarā jāizcep, nevienam nezinot, trīsstūru plācenis un, gulēt ejot, jāpaliek zem pagalvja. Kas nāks sapnī ēst, tas būs īstenais.
  • Zvaigznes dienas naktī paber auzas pagultē. Ko sapnī redz auzas pļaut nākam, tas ir nākošais vīrs.
  • Triju kungu dienas vakarā, kad ir gaišs mēness, iet ārā ēnu skatīties. Kura ēnai nav galvas, tam tai gadā būs jāmirst.
  • Ja Zvaigžņu dienā saule spīdot tikai tik ilgi, kamēr jātnieks zirgu apseglojot, tad tanī gadā kara nebūšot.
  • Pa Zvaigznes dienu velk uz durvīm lietuvēna krustu, lai lietuvēns nejāj ļaudis vai lopus.