Īpaši rosīgs temps uz turpmākajiem diviem mēnešiem jāuzņem Ūdens stihijas pavalstniekiem Vēžiem, Skorpioniem un Zivīm, jo sevišķi – zīmes otrajā pusē dzimušajiem. Savukārt zīmes sākumā dzimušo Vēžu, Aunu un Svaru (un arī dažu Mežāžu) pacietība un spēja uzņemties atbildību var tikt pārbaudīta.

Katram mums savs, unikāls, no citiem atšķirīgs liktenis, tāpēc šos horoskopus uztver tikai kā perioda fonu, bet precīzākus ieteikumus savas enerģijas vislabākajam pielietojumam prasi savam astrologam!