Fоtо: F64

Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) Dalībnieku sapulce un valde saskaņojusi vasaras sporta veidu sastāvus 2024.gadam, un tajos kopumā iekļauti 132 sportisti no 32 sporta veidiem, informēja LOV.

Ar šo gadu ir apstiprināts jaunais finansēšanas modelis un LOV atsāk slēgt sadarbības līgumus ar sporta veidu federācijām, sportistiem un treneriem. Līdz 132 sportisti vienuviet saņems finansējumu treniņu un sacensību darbam un medicīnisko atbalstu.

Olimpiskajā sezonā LOV 14 Sudraba un Bronzas sastāva sportistiem noteikti sadarbības līgumu nosacījumi, kuru ietvaros ir jāspēj kvalificēties Parīzes Olimpiskajām spēlēm pretējā gadījumā LOV atbalsts tiek pārtraukts. Sportistu sastāvi veidoti saskaņā ar LOV sportistu atbalsta pamatnostādnēm, kuras izstrādājusi Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar sporta veidu federācijām, kā arī ievērojot sporta veidu federāciju izstrādātos kritērijus, kas iepriekš apstiprināti LOK Valdē.

Plānotais treniņu darba finansējums "Zelta sastāva" sportistam variējas robežās no 12 000 – 18 000 eiro, "Sudraba sastāvam" – 5 000 – 14 000 eiro, "Bronzas sastāvam' – 2500 – 10 000 eiro, jo tas vērtēts saistībā ar atlētu sasniegtajiem rezultātiem 2023.gadā un sporta veidu piešķirto kvotu skaita.

Jau šobrīd ir parakstīti gandrīz visi darba līgumi, kā arī liela daļa no treniņu procesa līgumiem un attiecīgi veikta izmaksa līgumos noteikto saistību izpildei pilnā apmērā, kā rezultātā tiek atrisināts viens no atlētu galvenajiem lūgumiem, proti, sociālā nodrošinājuma jautājums.

LOV valdes loceklis Daniēls Nātriņš pauda gandarījumu par procesu virzību, jo, pateicoties profesionālam komandas darbam, ļoti īsos termiņos ir bijis iespējams noslēgt faktiski visus darba līgumus ar sportistiem.

"Šāda sistēmiska pāreja, kas nodrošinās sportistiem visas sociālās garantijas, kas izriet no darba tiesisko attiecību nodibināšanas ir ilgi gaidīts notikums sportistu aprindās. Sportistiem būs iespēja izmantot visas nodokļu maksātāju privilēģijas tai skaitā maternitātes pabalstu, pensiju kapitāla veidošanu u.c. Prieks, ka kopīgiem spēkiem izdevās izveidot un saskaņot pārejas noteikumus 2024.gadam ar LOK, IZM un LSPA, kas ļāva veikt nepieciešamos algu un treniņu naudu aprēķinus un veikt attiecīgās izmaksas sportistiem," teica Nātriņš.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !