Tāpat aptaujātie piekrīt apgalvojumiem, ka šādā veidā iespējams samazināt to administratīvās izmaksas (29%) un valstij būtu starptautiski konkurētspējīgs uzņēmums (19%), kura vērtība būtiski pieaugtu (16%). 5% cilvēku piekrīt, ka tas radītu lielāku peļņu valsts budžetā un aizsardzību no iespējamas privatizācijas.

Iedzīvotāji norāda arī uz virkni viņiem svarīgiem apvienošanas priekšnosacījumiem: pieejama pakalpojuma cena (54%) un apvienošanas procesa caurspīdīgumu (43%), pakalpojumu kvalitātes saglabāšanu un jaunu produktu piedāvājumu (39%), kā arī iespēju iegādāties visus pakalpojumus vienā komplektā (18%).

"Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka valstij primāri jārūpējas par valstij piederošu uzņēmumu stabilitāti un ilgtermiņa izaugsmi (53%). Patlaban nav skaidrs valdības redzējums, tā par abu uzņēmumu attīstību gaida priekšlikumu no "TeliaSonera". Būtiski saprast, kāds ir pašas valdības priekšlikums, kā attīstīt divus tai piederošus uzņēmumus, kas līdz šim valsts budžetā ik gadu spējuši ienest nozīmīgu peļņu. Ceram, ka par šiem jautājumiem notiks reāla, uz lēmuma pieņemšanu orientēta diskusija, pretējā gadījumā uzņēmumu vērtība ar katru dienu kļūst arvien apdraudētāka," stāsta Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Aptauja ar mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju attieksmi par abu uzņēmumu apvienošanu notika laikā no 2015. gada 18. līdz 20. augustam un tajā piedalījās 994 interneta lietotāji vecumā no 18 līdz 59 gadiem.