Eiropas Savienības (ES) dati liecina, ka tikai 25% no skolotājiem ir pārliecināti par savām digitālajām prasmēm. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu skolotājiem jaunāko tehnoloģiju apgūšanā, veicināt tādu IKT apmācību ieviešanu skolās, kas ir pievilcīgas un aizraujošas arī jauniešiem. Projektā piedalīsies vismaz 25 skolotāji no 20 Latvijas reģioniem.

"LIKTA kā Latvijas e-prasmju partnerības koordinators par vienlīdz svarīgu uzskata gan skolotāju digitālo prasmju attīstīšanu, gan jauniešu motivēšanu apgūt programmēšanu un izvēlēties karjeru IKT nozarē. Esam gandarīti, ka sadarbībā ar LIKTA biedru "Microsoft Latvia" varam atbalstīt Latvijas skolotājus un jauniešus, īpaši reģionos, apgūt jaunākās programmēšanas tehnoloģijas," stāsta LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

"Šī projekta mērķis ir vienkāršā, uzskatāmā un aizraujošā veidā palīdzēt apgūt skolotājiem darbu ar tīmekļa tehnoloģijām, dažādu lietotņu programmēšanu un dizainu. Tās ir universālas prasmes, kas ļauj saprast, kā strādā internets, kā top tīmekļa un mobilās lietojumprogrammas un kādas karjeras un biznesa iespējas ikvienam paver programmēšanas prasmes. Šajā projektā iesaistījušies 30 skolotāji no visas Latvijas, kas pēc programmas pabeigšanas varēs jauniegūtās prasmes nodot saviem skolēniem fakultatīvajās nodarbībās, bet ceru, ka perspektīvā mērķtiecīga mūsdienīgu tehnoloģiju prasmju apguve pedagogiem kļūs par skolotāju tālākizglītības konsekventu sastāvdaļu," stāsta Ēriks Eglītis, "Microsoft Latvia" vadītājs.

Pirmajā kārtā skolotāji apgūs programmēšanas prasmes tādās vidēs kā "Windows", HTML un "JavaScript". Apmācību norises laiks paredzēts līdz novembrim, iekļaujot gan klātienes tipa seminārus, gan tiešsaistes vebinārus.

Savukārt projekta otrajā kārtā skolotāji apmācīs 250 jauniešus, veicinot viņos ne tikai dziļāku izpratni par IKT profesiju, bet arī iepazīstinot ar "Windows 10" lietotnēm, HTML, CSS un "JavaScript". Šī kārta noritēs no 2015. gada novembra līdz 2016. gada janvārim.

Trešajā kārtā skolēniem notiks radošo darbu konkurss, kas saistīts ar apmācībās iegūtajām zināšanām, bet projekta noslēgumā paredzēta konference, kurā tiks sveikti labāko darbu autori. Noslēguma pasākums notiks nākošā gada martā – ikgadējās izglītojošās kampaņas "E-prasmju nedēļa" laikā.

"Developing Windows apps for better future" projektu LIKTA īsteno atbalsta programmas informātikas skolotājiem un Eiropas iniciatīvas "E-skills for Jobs" ietvaros, nodrošinot projekta organizatorisko un publicitātes daļu. Savukārt "Microsoft Latvia" to realizē "Microsoft Youth Spark" aktivitāšu ietvaros, nodrošinot apmācību materiālus un pasniedzējus / konsultantus, tostarp sniedzot atbalstu programmatūras granta veidā, skolotājiem piešķirot "Windows 10" un "Microsoft Office" programmas.