Jangpradits kā piemērus minēja "Microsoft" dibinātāju Bilu Geitsu un "Facebook" radītāju Marku Cukerbergu, kuru panākumi iedvesmo daudzus skolēnus, ziņo "3DNews.ru".

Savukārt Arboledo salīdzināja ASV skolas ar rūpnīcu, kurā netiek ņemtas vērā cilvēku individuālās īpašības. Kā pozitīvus piemērus viņš minēja Dienvidkoreju, Taivānu un Somiju, kur programmēšanu skolās pasniedz augstā līmenī.

Par vēl vienu datorzinību un programmēšanas attīstības problēmu eksperti uzskata stereotipu, ka IT darbs ir izteikta vīriešu nodarbe, kas nav radoša. Īstenībā programmēšana ir ne tikai ļoti radošs process, bet tas prasa arī ievērojamu dzīves pieredzi un intuīciju. Tāpēc viens no uzdevumiem ir lauzt šo stereotipu, kur dēļ daudzi radošie cilvēki izvēlas sev citu nodarbi.

Arboledo arī pauda pārliecību, ka, lai gan mūsdienās bērniem pieejamas daudzas elektroniskas ierīces, tās skolēniem nav nepieciešamas – bērnam jābūt vienam portatīvajam datoram, kuram jākļūst par vērtīgu instrumentu personības attīstībai un izglītošanai.  

ASV šobrīd datorzinības netiek pasniegtas kā obligātais priekšmets visās skolās, dažās skolās pat nav datorklašu, trūkst arī pasniedzēju. Turklāt programmēšanas pasniegšanu apgrūtina tas, ka šī joma nemitīgi attīstās, un valsts izglītības sistēma vienkārši netiek līdzi.  

Arboledo uzskata, ka programmēšanas pasniedzējiem nepārtraukti jāapmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, turklāt katram informātikas skolotājam jāsaņem sertifikāts par savu zināšanu atbilstību izglītības programmas prasībām.