Laika gaitā brīvās programmatūras idejas ir augušas, attīstījušās un izgājušas arī ārpus programmatūras izstrādes robežām. Viens no pazīstamākajiem brīvas pieejamības ideju piemēriem ne programmatūras lauciņā ir Vikipēdija. Tā ir enciklopēdija ar bezmaksas saturu, kuru var brīvi lasīt un rediģēt ikviens. Šobrīd tajā ir vairāk kā 3 miljoni dažādu rakstu aptuveni 200 dažādās pasaules valodās, tostarp arī latviski.

Var atrast arī citus brīvās programmatūras ideju piemērus. Viens šāds piemērs ir Dānijas atvērtības entuziastu radītais "brīvais alus" jeb alus, kura recepte visiem ir brīvi pieejama. Šis alus pasaulē ir ieguvis zināmu popularitāti. Šobrīd tas tiek brūvēts un izplatīts jau vairākās valstīs. Jebkurš cilvēks var uzlabot šī alus recepti un pats brūvēt to ar noteikumu, ka savus receptes uzlabojumus viņš dara citiem pieejamus. Līdz šim radītas jau vairākas oficiāli atzītas receptes versijas, kas tiek numurētas līdzīgi kā programmas. Jaunākā saucas Free Beer version 3.0 (codename: "Skands"). Vairāk par šo projektu var uzzināt projekta mājaslapā - www.free-beer.dk

Tāpat atvērtā koda idejas ir sasniegušas arī mākslas pasauli. Kā piemēru var minēt tepat Latvijā radīto neatkarīgā teātra grupas United Intimacy izrādi "Di@logi", kura, izmantojot no datorvides aizlienētus paņēmienus, pēta un atklāj kā cilvēks orientējas telpā, identificē sevi un veido attiecības ar citiem indivīdiem.