Jaunie pakalpojumi būs saistīti ar licenču kārtošanu, būvuzraudzību, dažādu pieteikumu pieņemšanu, informācijas sniegšanu par domes lēmumprojektiem.

Šogad, pateicoties e-pārvaldei, uzlaboti pirmie trīs pakalpojumi - jaundzimušo aprūpes pabalstu saņemšana, nekustamā īpašuma nodokļa samaksa un izziņu saņemšanas par zemesgabala izmantošanu atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plānam.

Agrāk, lai saņemtu jaundzimušo aprūpes pabalstu, klientam bija jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai reģistrētu bērnu un saņemtu izziņu. Tad jāvēršas Sociālajā dienestā, kur jāatgriežas pēc noteikta laika, lai kasē saņemtu pabalstu. Pēc modernizācijas vecākiem tikai jāpiesakās Dzimtsarakstu nodaļā un jānorāda piemērotākais pabalsta saņemšanas veids, vai nu tiek veikts pārskaitījums uz bankas kontu vai dzīvesvietai tuvāko pasta nodaļu.

Lai saņemtu izziņu par zemesgabala izmantošanu atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plānam, klientam bija piecas reizes jāapmeklē atbildīgās iestādes. Turpmāk klients pat varēs iesnieguma formu aizpildīt internetā. Sagatavoto izziņu varēs saņemt pastā vai klientu apkalpošanas centrā.

Modernizēts arī pakalpojums, kas saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pašlaik, piemēram, AS "Hanzabanka" internetbankas "Hanza.net" klientiem tiek nodrošināta informācija par viņiem piederošo īpašumu aprēķināto nodokļu apjomu, kavējumu naudām. Tiem, kas nav "Hanza.net" klienti informācija tiek piegādāta pa pastu, e-pastu vai arī tiks nodrošināta, izmantojot Rīgas pašvaldības portālu.

Zēģelis arī solīja, ka jau no 11.novembra Rīgas domes sēdes tiks translētas arī internetā.

Nākotnē solīts arī uzlabot situāciju ar informācijas saņemšanu par domes lēmumprojektiem. Pašlaik e-pārvaldes ieviešanas dēļ interesentiem, izņemot komiteju deputātus un darbiniekus, nav pieejami Rīgas domes komiteju sēžu materiāli.

Agrāk komitejas sēžu materiāli bija Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļā. Tagad lēmumprojekti atrodami Rīgas domes Lietvedības informācijas sistēmā, kurai var piekļūt tikai ar paroli. Pieeja e-portfelim nav arī domes informācijas nodaļas darbiniekiem.

Pašlaik jauno pakalpojumu ieviešana domei izmaksājusi Ls 110 000, bet e-vides nodrošināšana Ls 28 000. Kopumā e-Rīgas projektam dome nolēmusi piešķirt 13 miljonus latu.