Uzņēmumā "International Business Machines" (IBM) inženieris Padegs strādājis 35 gadus, pētot jaunu datoru sistēmu izveidošanas iespējas.

60.gados viņš iesaistījies sistēmas IBM360 arhitektūras veidošanā, un bijis viens no diviem šīs sistēmas definīcijas autoriem. Visi lieldatori, kuri šodien tiek ražoti, ir sistēmu IBM360, 370, 390 arhitektūras īstenojumi, kuru izveidē viens no galvenajiem autoriem ir Padegs.

Šodien LZA rudens pilnsapulcē Padegs uzstājās ar akadēmisko lekciju "IBM360 lieldatoru attīstīšana un nozīme".

Padegs ir ieguvis četrus ASV patentus, un publicējis 20 zinātniskus darbus. Viņš arī apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Kopš 1991.gada Padegs ir LZA ārzemju loceklis un kopš 1992.gada - Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis.

Padegs ir dzimis 1929.gadā Rīgā. Latvijā iesākto izglītību viņš sekmīgi pabeidzis Heidenheimā un Eslingenē (Vācijā). Pēc ieceļošanas ASV Padegs ieguva bakalaura grādu Dartmosas koledžā, maģistra grādu Dartmosas Inženieru skolā un doktora grādu elektroinženierzinātnēs Karnegi Tehnoloģijas institūtā.

Ar Padega ierosmi un līdzdarbību organizācijā 1991.gadā sanāca 1.Vispasaules latviešu zinātnieku kongress, ar viņa atbalstu un līdzdalību - arī 2.Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2001.gadā. Kopā ar ģimeni Padegs ir savācis un atsūtījis Latvijas bibliotekām un skolām vairāk nekā 60 000 grāmatu.

Katru gadu LZA piešķir divas Lielās medaļas. Tas ir augstākais apbalvojums, ko akadēmija piešķir vienam ārvalstu un vienam Latvijas zinātniekam par izciliem radošiem sasniegumiem.

Šogad medaļu saņēma arī viens no ievērojamākajiem Latvijas kultūras darbiniekiem Imants Lancmanis, kurš ar akadēmisko lekciju "Kurzemes hercogiste: mūžīgais un efemērais" uzstājās LZA pilnsapulcē Rundāles pilī 24.septembrī.