Noteikumu projekts paredz, ka domēna vārdu reģistrēšanu veic reģistrs. Tas būs Interneta piešķirto vārdu un skaitļu korporācijas (ICANN) atzīta fiziska vai juridiska persona, kas ne tikai reģistrē domēna vārdus, bet arī uztur to datu bāzi un nodrošina sistēmas pilnvērtīgu un nepārtrauktu funkcionēšanu un pieejamību.

Latvijā domēna vārdus reģistrē Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

Domēna vārdā varēs izmantot ne mazāk par diviem un ne vairāk par 64 simboliem. Tradicionālajā domēna vārdā nevarēs lietot domu zīmi domēna vārda sākuma vai beigās, kā arī nevarēs izmantot latviešu alfabēta burtus ar diakritiskām zīmēm. Šādus burtus varēs izmantot latviskajos domēna vārdos.

Atbilstoši noteikumu projektam domēna vārdā nevarēs izmantot citas juridiskas personas reģistrētu preču zīmi, nosaukumu vai vispārpieņemtu šāda nosaukuma saīsinājumu, kā arī vārdus, kuru lietošana ir pretrunā ar labiem tikumiem.

Pieteicējam būs tiesības izvēlēties augstāka līmeņa domēna vārdu, kas nav rezervēts vai reģistrēts citai juridiskai vai fiziskai personai, kā arī tādus, kas atbilst reģistra noteiktajām domēna vārda lietošanas tehniskajām iespējām.

Ja pieteicējs nebūs ievērojis šos nosacījumus, reģistram būs tiesības atlikt augstākā līmeņa domēna vārda reģistrāciju un pieprasīt papildu pierādījumus pieteicēja tiesībām uz izvēlēto vārdu.

Maksu par domēna vārda reģistrāciju, kā arī samaksas kārtību noteiks reģistrs. Kā paredz noteikumu projekts, reģistrācijas maksai jābūt tuvinātai izmaksām, ko veido reģistra uzturēšana un attīstība.

Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, valsts un pašvaldību dibinātām izglītības iestādēm un valsts zinātniskām institūcijām būs tiesības vienu augstākā līmeņa domēna vārdu reģistrēt bez maksas.

Par noteikumu projektu 11.novembrī tiks organizēta uzklausīšanas sanāksme. Tā plkst.14 notiks SPRK telpās Rīgā, Brīvības ielā 55.