SIA "E Forma" valdes loceklis Ardis Markss norāda: "Projekta mērķis ir padarīt mācību procesu atvērtāku, interesantāku un saistošāku. Mērķis - attīstīt bērnu ar speciālajām vajadzībām dažādu prasmju attīstību gan valodas apguvē, gan matemātikā, gan mūzikā un tēlotājmākslā, attīstīt motoriku, koncentrēšanās spēju, veicināt bērnu emocionālo attīstību. Būtiski, ka bērni apgūs iemaņas moderno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā."

Projektā iesaistītās skolas speciālās izglītības skolotāja Antra Krauce atzīst, ka bērniem un jauniešiem ar speciālajam vajadzībām mācību procesa pamatā jāizmanto īpašas pedagoģiskās metodes, kurās galvenās ir spēle un rotaļa. Svarīgi mācību procesā attīstīt valodu, komunikācijas prasmes un sociālās iemaņas. "Planšetdators ļauj izmantot dažādas interaktīvas un interesantas metodes. Strādājot ar iPad, mācību procesā tiek iesaistīta dzirde, redze, tauste, attīstītas orientēšanās spējas, uzmanība un koncentrēšanās spējas. Speciālo uzdevumu/programmu īpašā konstrukcija dod iespēju bērniem pašiem, bez citu palīdzības, viegli apgūt jaunas zināšanas, kas neprasa speciālu tehnisko atbalstu vai priekšzināšanas. Šajā eksperimentālajā projektā piedalīsies pieci bērni ar speciālām vajadzībām vecumā no12-15 gadiem, bet izstrādātie mācību programmu moduļi būs pieejami skolēniem ar speciālām vajadzībām visā Latvijā."

Projekta autori norāda, ka projekta filozofiskā būtība ir panākt, lai bērns mācību procesā gūst prieku un pārliecību par savām spējām, neuzkrītoši norādot ceļu, kā sasniegt nepieciešamo rezultātu. Dažādas interesantas izglītojošas programmas, kas pieejamas planšetdatorā iPad, iepazīstina ar burtiem un cipariem, attīsta prasmes izprast sakarības starp skaņu un burtu, skaitu un skaitli, vārdu un attēliem. Bērni var mācīties patstāvīgi, spēlējoties, izmantojot redzi, dzirdi un tausti. Darbošanās ar planšetdatoru trenē un attīsta pirkstu sīko muskulatūru, jo visas darbības saistītas ar precīziem pieskārieniem konkrētās ekrāna vietās. Projekta ieguvums ir bērnu sociālo prasmju un iemaņu apgūšana, veidojot bērnu vērtību sistēmu un atbildību par padarīto.

Projekts tiek realizēts ar Sorosa fonda - Latvija finansiālu atbalstu.