Pašlaik esot pārtulkota un pieejama lielākā daļa informācijas par pilsētas domes darbu, aktualitātēm un domes rīkotajiem pasākumiem. Iespēju robežās pakāpeniski notikšot darbs arī pie pārējo sadaļu tulkošanas un publicēšanas.

Iecerēts, ka nākotnē mājas lapa būs pieejama arī angļu un vācu valodā.

Īvāne norādīja, ka būtiski ir papildināta Rīgas pilsētas e-pārvaldes "e-Rīga" veltītā mājas lapas sadaļa. Iedaļā "Pamatinformācija" visi interesenti var iepazīties ar Rīgas domes apstiprināto vīziju un paust savu viedokli par vēlamo Rīgas e-pārvaldes mehānismu.

"e-Rīga" veltītajā mājas lapas sadaļā ir izlasāmi visi tam veltītie raksti masu medijos. Īvāne teica, ka "e-Rīga" projekts tiek veidots, lai atvieglotu iedzīvotāju un uzņēmēju komunikācijas iespējas ar domi dažādu nepieciešamo formalitāšu kārtošanā, kā arī lai uzlabotu Rīgas domes darbu.

Iecerēts, ka projekta ieviešana ilgs no 5 līdz pat 10 gadiem un pirmajos gados tā izstrādei būs nepieciešami 13,4 miljoni latu. Šogad šim mērķim budžetā ieplānoti jau 3 miljoni latu.