Projektu atbalsta
Sponsor Logo
Iepazīsti Ventspili vietējo acīm
Iziet ārpus klases:
mācību tūrisms Ventspilī
Iepazīsti Ventspili vietējo acīm
Iziet ārpus klases:
mācību tūrisms Ventspilī
Nereti dzirdam, ka septembra sākums ir beigas brīnišķīgam, saules un netraucētas brīvības piepildītam posmam, bet tā nebūt nav – tas ir sākums laikam, kad, vasaras kārdinājumu netraucēti, varam mesties jaunos, izzinošos piedzīvojumos, atcerēties jau apgūto un mācīties kaut ko jaunu, lai nākamo vasaru sagaidītu zinībās vēl nobriedušāki. Šoreiz palūkosimies, kas ir Ventspils piedāvājumā zinātkārajiem.
Teksts: Kristīne Melne
Foto: Juris Presņikovs
Rakstā izmantoti: publicitātes foto no Ventspils Tūrisma informācijas centra arhīva, Kārlis Dambrāns, "Delfi"
"Mūs ļoti iedvesmo tas, kas mūsu pilsētā ir pieejams – gan ārpus formālās izglītības, gan uzņēmējdarbības vidē. Būs jau 20 gadi, kopš pilsēta ir uzņēmusi STEM virzienu (pieeja mācībām, prioritāri izceļot zinātni, tehnoloģijas, inženieriju un matemātiku – red.piez.). Šajā virzienā mums ir priekšnosacījumi būt kādu solīti priekšā citiem, un nevis lai palielītos, bet lai dalītos ar tiem, kuri šajā virzienā devušies vēlāk vai tikai to sākuši, un tādējādi kopīgi celtu STEM izglītības līmeni," prioritātes un vērtības izglītības sistēmā ieskicē Ventspils Izglītības pārvaldes Komunikācijas nodaļas vadītājs Kristians Jacevičs, kā vienu no piemēriem sadarbībai un iegūto zināšanu efektīvai apmaiņai minot nesen notikušo Ziemeļkurzemes konferenci pedagogiem "Izglītības radars 2022", kurā šī gada tēma bija digitālā ekosistēma izglītības telpā.

"Mēs visu izglītības telpu skatām kopā, tāpēc ir lietas, kurās no A līdz Z piedalās pilnīgi visi. Ja mēs organizējam pasākumus, konferences, dažāda veida aktivitātes, mēs cenšamies uz to visu raudzīties kompleksi, jo pirmsskolas pedagogam ir jāredz, kāds ir gala rezultāts, ko vēlamies sasniegt, audzēknim pabeidzot 12. klasi, un 12. klases skolotājam ir jāredz, ko grib augstskola," daudzo izglītības jomas dalībnieku mijiedarbību Ventspilī skaidro Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Jana Bakanauska.
Ventspils izglītības telpā ir visi spēlētāji, sākot no pirmsskolas izglītības, kas ir pieejama bez rindām, un beidzot ar augstskolu, un šos spēlētājus mēs cenšamies iekļaut vienotā sistēmā, lai kopīgi darītu vienu darbu – mēs nevis mācām, bet radām jaunas personības. Sākot no pusotra gada vecuma līdz augstskolas diplomam.
Jana Bakanauska, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Ventspilī visās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs (475 telpās) ir uzstādīti gaisa kvalitātes kontroles sensori, kuri nolasa gaisa CO2 koncentrāciju, temperatūru un mituma līmeni, lai bērni uzturētos un mācītos svaigā gaisā.

Ventspilī visās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs (475 telpās) ir uzstādīti gaisa kvalitātes kontroles sensori, kuri nolasa gaisa CO2 koncentrāciju, temperatūru un mituma līmeni, lai bērni uzturētos un mācītos svaigā gaisā.
Digitālgudri visos vecumos
STEM izglītības apguve nav iedomājama un iespējama bez atbilstoša tehniskā nodrošinājuma, un arī te iespēju netrūkst – Ventspils Augstskola, Ventspils Tehnikums, Digitālais centrs, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un izglītības iestādes, kas katra spēlē savu lomu. "Mums ir iespējas izmantot visus tos potenciālus, kas katrai no šīm iestādēm ir lielākā pievienotā vērtība. Protams, mums Ventspilī ir arī uzņēmēji, kurus varam piesaistīt karjeras izglītībā un kuri dalās ne tikai ar stāstiem, bet sniedz praktiskas pieredzes," stāsta Jacevičs.

Kā vienu no veiksmīgākajiem piemēriem viņš izceļ Augsto tehnoloģiju parku, kura paspārnē darbojas dizaina darbnīca "RADE" – tā aprīkota ar modernām un jaudīgām ierīcēm apdrukai un 3D prototipu gatavošanai no dažādiem materiāliem, kādas skolās nav pieejamas. Šo iespēju novērtē gan pedagogi, gan skolēni, kuriem tā ir iespēja ne tikai radīt ideju, bet arī pašiem nokļūt pie taustāmiem prototipiem.

Protams, pie izglītības tehniskā nodrošinājuma ir jāmin arī interneta pieejamība, izceļot to, ka pērn pie optiskā interneta Ventspilī ir pieslēgtas arī visas pirmsskolas izglītības ēkas, tādējādi nodrošinot audzinātājiem netraucētu iespēju lietot e-klasi un veidot saziņu ar vecākiem, kā arī pilnvērtīgi izmantot planšetes, digitālās tāfeles un ekrānus, kas plaši tiek lietotas bērnudārzos, lai jau kopš mazotnes attīstītu bērnu digitālās prasmes. Liels atbalsts interneta pieejamības un dažādo viedierīču efektīvā izmantošanā ir Digitālais centrs, kas nenogurstoši nodarbojas ar pedagogu digitālo iemaņu pilnveidošanu.
Ko piedāvā Ventspils Augstskola?
STEM klubs
Vieta, kur padziļinātāk iepazīt tehnoloģijas. Tur var apgūt elektronikas, robotikas un 3D printēšanas pamatus un, pašam praktiski darbojoties, nostiprināt zināšanas matemātikā, fizikā, programmēšanā. Kluba auditorija – 8. līdz 12. klases skolēni.
Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs
Vieta, kur gūt izpratni par satelīttehnoloģijām un kosmosa zinātni. No septembra pieejama pamatprogramma – 30 nodarbību cikls, ļaujot ielūkoties aizraujošajā kosmosa pasaulē. Nodarbības notiks gan Zinātnes centra "VIZIUM" telpās, gan augstskolā, Ventspils Jaunrades namā, kur pieejama observatorija un planetārijs, un radioastronomijas centrā Irbenē. Tiks piedāvātas arī vienas dienas kosmiskās tūres Ventspilī.
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Tur iespējams nostiprināt zināšanas un iemaņas STEM jomā, apgūstot gan pirmā līmeņa augstākas izglītības studiju programmu "Programmēšanas speciālists", gan kādu no četrām bakalaura studiju programmām – "Datorzinātnes", "Elektronikas inženierija", "Kuģu navigācijas elektronika" vai "Viedās tehnoloģijas un mehatronika".
Atbalsts skolu pedagogiem
Ventspils Augstskola jaunajām pārmaiņām palīdz sagatavoties arī skolu pedagogiem – uz praktiskajām laboratorijām nāk matemātikas, fizikas, IT skolotāji, lai iegūtu jaunas zināšanas, atrastu efektīvus veidus to nodošanai skolēniem un gūtu pārliecību jaunā satura pasniegšanā.
Ideālai mācību dienai ārpus skolas
Laikā, kad dažādas ārpusskolas aktivitātes tiek plānotas, īpaši rūpīgi izvērtējot ieguldījuma un ieguvumu samērību, Ventspils līdz ar "VIZIUM" atvēršanu ir paplašinājusi arī dažāda vecuma skolēnu grupām pieejamo izglītojošo programmu klāstu.

Digitālais centrs jaunajā zinātnes centrā aicina uz tehnoloģiju darbnīcām, kurās skolēniem ir iespēja radoši izpausties un ar tehnoloģiju palīdzību piedzīvot, apgūt un pašiem radīt dažādas interesantas lietas. Skolēnu grupām pieejama reklāmdrukas darbnīca, digitālā foto un video darbnīca, robotikas darbnīca, kur, atbilstoši skolēna vecumam, var darboties ar "Bee-Bot", "Dash", "LEGO WeDo", "LEGO Mindstorms", "LEGO Spike", "Ozobot", "Edison" un "Sphero bolt" robotiem, datorgrafikas un digitālās mākslas darbnīcas, 3D datorgrafikas darbnīca, elektrisko ķēžu un programmēšanas darbnīca, STEM darbnīca un "Minecraft" darbnīca, kur notiek dažādu mācību priekšmetu apguve caur atvērtās pasaules tipa spēli "Minecraft Education Edition". Daļa no audiovizuālajām darbnīcām skolām ir pieejamas bez maksas programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.
Ventspils Augsto tehnoloģiju centrs turpretim piedāvā programmu Nākotnes klase, kas ir interaktīva, tehnoloģiski labi aprīkota mācību vide ar ērti transformējamām mēbelēm, digitāliem mācību rīkiem un mācību saturu, kas veicina uz radošumu un pozitīvu rezultātu orientētu mācību procesu. Klase veidota tā, lai skolēniem mācību procesā būtu vieglāk koncentrēties un tiktu veicināta savstarpēja sadarbība. Rezultāts panākts ar dažādām kustību rosinošām metodēm un vizuāli patīkamu interjeru. Klases tehnoloģiskais aprīkojums paredzēts gan klātienes, gan attālinātam mācību procesam.

Nākotnes klase piedāvā divu veida nodarbības-darbnīcas: "Mācies digitāli Nākotnes klasē", kas pieejama sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas grupām, un Reklāmdrukas darbnīcu, kur var darboties 7. līdz 12. klašu skolēni.
To, ko piedāvā Ventspils, droši var saukt par izglītības tūrismu. “VIZIUM”, “RADE” Augsto tehnoloģiju parkā, Jaunrades nama planetārijs un observatorija, Ventspils Augstskolas laboratorijas – šeit ir kur braukt un ko darīt, un tā nav tikai viena diena. Arī vietējā līmenī tas ir tūrisms ārpus skolas. Manuprāt, tas ir pareizākais veids, kā bērniem, ņemot vērā jauno kompetenču pieejā balstīto mācību saturu, apgūt lietas – iziet ārpus skolas vides un redzēt šīs zināšanas pietuvinātas realitātei. Jo biežāk iziesim ārā, jo labāk.
Kristians Jacevičs, Ventspils Izglītības pārvaldes Komunikācijas nodaļas vadītājs
TOP objekti zinātkārajiem
Arī rudens mūs mēdz priecēt ar saulainām dienām, bet labi zinām, ka uz to paļauties nevaram. Lai grūti prognozējami laikapstākļi nav šķērslis aizraujošu un pilnvērtīgu brīvdienu plānošanai, piedāvājam īsu ceļvedi ar dažādām aktivitātēm Ventspilī un tās apkārtnē, kas pieejamas un izbaudāmas neatkarīgi no tā, cik silts vai saulains laiks ir aiz loga. Laižam izglītojošos piedzīvojumos?
Zinātkāres degpunktā
Karstākais galamērķis Ventspilī šoruden noteikti ir Zinātnes centrs "VIZIUM", kas ciemos gaida gan individuālos apmeklētājus, gan skolēnu grupas. Pamata ekspozīcija, dažādas izglītojošas programmas, skats, kas paveras no "VIZIUM" terases – iemeslu šo iekļaut savā ekskursiju plānā netrūkst.
Ceļojums laikā
Amatu mājā ir iespēja aplūkot senāko mācību klasi, darboties podnieku un audēju darbnīcās, kā arī piedalīties izglītības programmās "Runājošais tautastērps" un "Leģenda par zelta saktu" un vērot dažādas ar mūsdienu amatniecību saistītas meistarklases.
Tuvāk kosmosam
Ventspils Jaunrades nams piedāvā apmeklēt Baltijā modernāko un lielāko digitālo planetāriju, kurā iespējams skatīties aizraujošus zvaigžņu šovus un 360 grādu filmas par dabu, Visumu un planētām. Savukārt Observatorijā augstas kvalitātes teleskopā, ja laikapstākļi ļauj, iespējams palūkoties uz Sauli. Vairāk par Ventspils planetārijā skatāmajām filmām, seansu laikiem un cenām iespējams uzzināt šeit.
Vēstures un astronomijas faniem

Ventspils starptautiskā Radioastronomijas centrā (VSRC) Irbenē darbojas divi radioteleskopi, bet īpaši aizraujošs apskates objekts ir vecā radioteleskopa ēka, kur iekārtots muzejs, un dažādas emocijas raisošais 600 m garais gājienā pa pazemes tuneli. Vairāk informācijas par ekskursiju iespējām VSRC, cenām un pieteikšanos meklē šeit.

Ar skolas somu ārpus skolas
Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī un tā struktūrvienībās – Piejūras brīvdabas muzejā un H.Dorbes memoriālajā muzejā – ar iniciatīvas "Latvijas Skolas soma" atbalstu pieejamas dažādas pedagoģiskās programmas, ļaujot ielūkoties pila dzīvē vidusslaikos, iepazīt dažādus mūzikas instrumentus, izsekot maizes ceļu un ārpus skolas sola apgūt citas zinības.
Mūzikas noslēpumiem sekojot 
Ideāls galamērķis lietainai rudens dienai ir koncertzāle "Latvija". Tur iespējams gan piedalīties dažādās ekskursijās, gan apciemot skaļāko bibliotēku Latvijā – Mūzikas bibliotēku –, kur iespējams iepazīt dažādus instrumentus, izbaudīt kluso istabu vai izmēģināt muzikālos krēslus, kas ļauj klausīties iemīļotos skaņdarbus, netraucējot citiem.
Tiem, kuri grib vairāk uzzināt par procesiem dabā un kuri zina, ka nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs, ideāls galamērķis brīvdienām būs Ventspils Briežu dārzs. Tur rudens sezonā nedēļu izskaņā no piektdienas līdz svētdienai (grupām pēc iepriekšēja pieraksta katru dienu) iespējams gan uzzināt daudz jauna par dažādu dzīvnieku ikdienu, gan pirms jaunās mācību nedēļas izvēdināt galvu dažādās aktivitātēs svaigā gaisā.

"Ventspils Briežu dārza pamatā ir zaļā ideja, ka, pirmkārt, aiz mums paliks kaut kas labāk nekā pirms mums, otrkārt, katram bērnam un pieaugušajam, kas pie mums atbrauc, iedot daļu no zināšanām par dabu, dzīvniekiem un iespējamo nākotnes profesiju un parādīt, kā skolas solā apgūtās zināšanas fizikā, ķīmijā, ģeometrijā, bioloģijā un citās jomās sasaucas ar dzīvi. Tad bērns vairāk redz jēgu mācīties," stāsta Briežu dārza veidotājs Pēteris Dimants.

Lasi vēl

Projekta ''Iepazīsti Ventspili vietējo acīm"' veidotāji: saturs – Kristīne Melne, foto – Kārlis Dambrāns, video – Patriks Pauls Briķis, dizains – Inga Čujevska, izstrāde – Emīls Cinītis, projekta vadītāja – Marta Cīrule, mediju komunikācijas eksperte – Liene Lacberga, aģentūru grupas vadītāja – Kristīne Brahmane.

Projektā izmantoti Montas Blāzes, Renāra Boļšēvica, Elīnas Emares, Mārtiņa Dangas un Annas Grudiņinas foto un attēli no Ventspils muzeja arhīva.

Raksta "Iziet ārpus klases: mācību tūrisma iespējas Ventspilī" veidošanā īpašs paldies Ventspils Izglītības pārvaldei.

Raksta "Iekāpt nezināmos ūdeņos un ļauties. Ventspils kultūras elpa" veidošanā īpašs paldies SIA "Kurzemes filharmonija".

Raksta "Kustību prieks Ventspilī – idejas aktīvām brīvdienām un ikdienai" veidošanā īpašs paldies Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldei.

Raksta "Noslēpumainā cirka pasaule Ventspilī: cilvēks-varde un īsts komediants" veidošanā īpašs paldies Ventspils muzejam.

Raksta "Piedzīvot dienu nākotnē: kas gaida 'Vizium' viesus" veidošanā īpašs paldies Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālā pārvalde”.

Raksta "Idejas ideālai vasarai: ko redzēt un piedzīvot Ventspilī" veidošanā īpašs paldies Ventspils Kultūras centram.

Raksta "Kā skan Ventspils? Konkurēt ar galvaspilsētas pārsātinājumu" veidošanā īpašs paldies SIA "Kurzemes filharmonija".

Raksta "Kopā būšanas prieks: Ventspils bagātīgā kultūras dzīve" veidošanā īpašs paldies Ventspils pilsētas domes Kultūras centram.

Raksta "Pietrūkst laimes hormonu? Idejas enerģijas uzlādei Ventspilī" veidošanā īpašs paldies Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldei.

Raksta "Slavenākā laiva Latvijas kino un vēstures liecība ar labāko skatu" veidošanā īpašs paldies Ventspils muzejam.

Raksta "Kur satiekas sports, prieks un ielu kultūra: aktīva dzīvesveida iespējas Ventspilī" veidošanā īpašs paldies Olimpiskajam centram "Ventspils".

Raksta "Ekskluzīvs ieskats: kā top Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs" veidošanā īpašs paldies Ventspils Izglītības pārvaldei.

Raksta "Ventspils zaļā būtība, dabas noteikumi un 200 tūkstoši sīpolpuķu" veidošanā īpašs paldies Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālā pārvalde”.

Raksta "Atmiņām un garšas kārpiņām – ko pārvest mājās no Ventspils" veidošanā īpašs paldies Ventspils muzejam.

Raksta "Izvēdināt galvu. Idejas zaļām brīvdienām Ventspilī" veidošanā īpašs paldies Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālā pārvalde”.

Raksta "Radoši izaicinājumi, augstākās klavieres un skaļākā bibliotēka: Ventspils kā kultūras tūrisma galamērķis" veidošanā īpašs paldies Venstpils pilsētas domes Kultūras centram un SIA "Kurzemes filharmonija".

Raksta "Izkustēties Ventspilī: idejas aktīvām un sportiskām brīvdienām" veidošanā īpašs paldies Olimpiskajam centram "Ventspils" un Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldei.

Raksta "Pazemes tunelī, kosmosā un rotaļās: idejas ģimenes brīvdienām Ventspilī" veidošanā īpašs paldies Ventspils Izglītības pārvaldei.

Raksta "Maģiskā Ventspils vietējo acīm – skaistākie pilsētas skati dažādos rakursos" veidošanā īpašs paldies Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālā pārvalde”.

Raksta "Smiltīs pazudusī pilsēta, Melnais sivēns un pasaulslavenais drosminieks Rebels" veidošanā īpašs paldies Ventspils muzejam.
Informējam, ka DELFI portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.