Info
Share
Kopā [14.07.09.] No ratiņkrēsla gaisa balonā
Hansamedia
68
27. jūlijs 2009 15:20

Raidījums "Kopā" ir vienīgais TV raidījums Latvijā, kura pamattēma ir invaliditāte, ar to saistītās problēmas un izaicinājumi. Latvijā ir aptuveni 120 tūkstoši cilvēku ar īpašām vajadzībām. Stāstot par cilvēku ar invaliditāti ikdienu, raidījums gan atklāj pastāvošās problēmas Latvijā (piemēram, vides pieejamība, nodarbinātība), kas apgrūtina dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti, gan arī rāda šo problēmjomu pozitīvos risinājumus. Raidījumā tiek runāts par spēcīgām personībām, kuras ar savu attieksmi pret dzīvi spēj iedrošināt un sniegt pozitīvu impulsu citiem. Atjaunotā raidījuma cikla pirmajā raidījumā - Māris izmēģina lidojumu gaisa balonā. Ratiņkrēsls, izrādās, tam nav šķērslis! Raidījums skatāms LTV1 katru pirmdienu plkst. 17:45 ar atkārtojumu tās pašas dienas plkst. 23:55, kā arī Delfi.TV.