Lai kā mēs cenšamies izvairīties no sarežģījumiem savstarpējās attiecībās, bieži vien iekuļamies pavisam negribētos konfliktos. Parasti cilvēki uzsāk attiecības, cerot uz labāko. Taču bieži vien attiecības nesniedz gaidīto un, dažādām negatīvām izpausmēm kļūstot par ieradumu, partneri pamazām atsalst viens pret otru. Mēs pastāstīsim par 10 izplatītākajām kļūdām, ko cilvēki pieļauj savstarpējās attiecībās.

1. Izvairīšanās no konflikta

Bēgšana no konflikta nozīmē, ka cilvēkā pamazām uzkrājas apspiestas dusmas, kas notrulina jūtas. Patiesai draudzībai šad un tad nepieciešami konflikti, nevis liekulīga laipnība.

2. Konflikta saasināšana

Konflikts, kas tiek prasmīgi risināts, ir viena no būtiskākajām labu savstarpējo attiecību sastāvdaļām. Taču nekontrolēts konflikts var kļūt par aizbildinājumu fiziskiem, vārdiskiem un psiholoģiskiem pāridarījumiem. Partneriem, kas dusmojas katrs savu reizi un domstarpības plāno, parasti izdodas veiksmīgi atrisināt konfliktus. Dusmojieties katrs savu reizi!

3. Izvairīšanās vienam no otra

Reizēm ir veselīgi kādu brīdi būt šķirtiem. Taču pastāvīga izvairīšanās vienam no otra ir veselīgu attiecību nāve.

4. Kritizēšana

Kritisks nosodījums ir ļoti bīstams attiecībām. Kritika parasti liecina par to, ka kritizējošais partneris saskata otrā īpašības, kas viņam nepatīk sevī pašā. Nav nekā slikta, ja cilvēkam lūdz mainīt izturēšanos, taču nav labi viņu kritizēt. Šīs divas lietas ir atšķirīgas.

5. Nicinājuma izrādīšana

Nicinājums ir kritika, kas sasniegusi psiholoģiska pāridarījuma līmeni. Nicīgs spriedums ievaino otra cilvēka būtību. Piemēram: "Kas ar tevi ir? Vienmēr tu visu pārproti."

6. Aizsardzības reakcija

Lielākajai daļai cilvēku pazīstamas bailes no attiecībām un to izraisītā aizsardzības reakcija, kas ir šo baiļu dabiska pavadone. Prasmīgi veidotas attiecības ļauj abiem partneriem justies drošībā un atteikties no aizsardzības reakcijas.

7. Atteikšanās no atbildības

Ja, risinot kādu jautājumu, cilvēks atsakās no savas atbildības daļas, tad viss beidzas ar to, ka vaina tiek uzvelta partnerim, cenšoties panākt, lai viņš vai viņa mainītos. Partneris, kam uzvelta vaina, parasti nevēlas mainīties, pat ja tas būtu vēlams.

8. Negatīvo aspektu uzsvēršana

Ja viens vai abi partneri saskata galvenokārt attiecību negatīvo pusi, tas liecina par gaidāmo draudzības iziršanu. Ikvienas attiecības savā attīstībā pārdzīvo grūtus brīžus. Taču cilvēki, kas paliek kopā, vēlāk ir lepni par to, ka spējuši kopīgi pārvarēt grūtības un viņu sirdis silda patīkamās atmiņas. Partneri, kas visticamāk izšķirsies, parasti atceras tikai grūtos brīžus un izmanto tos kā pierādījumu tam, ka partneris viņiem ir nepiemērots.

9. Pāridarījumu pieļaušana

Lai mīlestība būtu veselīga, tajā dažkārt ir jāparāda stingrība. Partneris, kurš dara otram pāri fiziski, psiholoģiski vai garīgi, patiesībā gaida, lai otrs viņu sauc pie atbildības. Ja pāridarījumi tiek pieļauti, tie tiek tikai veicināti.

10. Partneru mainīšana

Cilvēki instinktīvi izvēlas partnerus, kas skar viņu jūtīgākās vietas un atgādina par pagātnes neveiksmēm un personības neattīstītajām īpašībām. Ja cilvēks nevēlas sadziedēt vecās brūces un attīstīt savas personības vājākās puses, tad attiecībās ar jauno partneri gandrīz nenovēršama ir veco kļūdu atkārtošanās.

Comment Form