Iepriekšējo gadu laikā pierasts, ka ligzdā mājo putnu pāris Ozols un Zīle. Šogad "Dabasdati.lv" foruma dalībnieki un tiešraides skatītāji pieļāvuši, ka pirmais ligzdā ir atgriezies Ozols, kurš nu nepacietīgi gaida savu Zīli. Melnais stārķis ligzdā Zemgalē atgriezies 1. aprīlī un kopš tā brīža cītīgi labiekārtojis ligzdas pamatni, apgādājot to ar lieliem sūnu gabaliem.

Video: Melnais stārķis ķeras otram putnam kaklā
Foto: Dabasdati.lv

Taču 19. aprīļa rītā neilgi pirms pulksten 12 ligzdā beidzot vienuviet novēroti divi melnie stārķi, taču viņu tikšanās nebūt neizvērtās draudzīga. Video fragmentā redzams, kā viens no putniem gandrīz vai uzbrūk otram un ar knābi cenšas satvert sugasbrāļa kaklu.

Video: Melnais stārķis ķeras otram putnam kaklā
Foto: Dabasdati.lv

"Dabasdati.lv" foruma dalībnieki un tiešraides skatītāji bijuši pārsteigti par notikumu, piedāvājot vairākas versijas, kāpēc putni nesapratušies. Viena no tām liecina, ka ligzdā apgūlies tās saimnieks Ozols, taču svešinieks vēlējies biedru padzīt no ligzdas, un tad nu to darījis, kā vien mācēdams. Tāpat pieļauts, ka atgriezusies mātīte. Vērotāji kopā ar ornitologu un melno stārķu pētnieku Māri Strazdu secinājuši, ka notikums bijis visai neparasts un stārķiem netipisks. Diemžēl līdzšinējā pieredze esot pārāk skopa, lai no viena gadījuma veiktu plašākus secinājumus, taču to varēšot darīt, ja tiks novēroti līdzīgi notikumi.

Video: Melnais stārķis ķeras otram putnam kaklā
Foto: Dabasdati.lv

Kamēr ligzdā nav atgriezušies abi putni un izveidojies pāris, kas varētu sarūpēt ģimenes papildinājumu, nevar prognozēt, kā izvērtīsies notikumi turpmāk. "Dabasdati.lv" forumā publicēts speciālista viedoklis un novērojumi, ka vairākās melno stārķu ligzdās Latvijā valda "klusums", proti, ligzdas nebija apmeklētas un tajā nemājoja putni, kad mājvietas apskatītas. Tas uzskatāmi parāda, ka putnu skaits var strauji samazināties.

Tiešraide no melno stārķu ligzdas Zemgalē skatāma šeit.

Citi "Dabasdati.lv" foruma lietotāju novērojami rodami šeit.

Vienuviet skatīt piecas putnu ligzdas, kam pievienotas tiešraides kameras, var šeit.