Par projektu atbildīgā speciāliste Olita Sproģe skaidro, ka viens no pilsētas vides piesārņojuma avotiem ir autotransports - autosatiksmes radītie kaitīgie izmeši pilsētās pasliktina gaisa kvalitāti, veicinot elpošanas ceļu saslimšanas gadījumu pieaugumu un paaugstinot izdevumus dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Velosipēdu lietošana ir viens no šo pilsētvides problēmu risināšanas veidiem.

Projekta autori uzskata, ka velosatiksmes un veloinformācijas sistēmas attīstība un integrācija kopējā Rīgas pilsētas transporta infrastruktūrā sekmētu velotransporta izmantošanu ikdienas braucienu veikšanai.

Personalizēta ceļojumu plānošana, piesaistot sociālā mārketinga metodes, veicinās iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu, ņemot vērā konkrētās mērķauditorijas vajadzības un intereses. Tiešs kontakts ar speciāli apmācītu personalizētās plānošanas ekspertu-padomdevēju kombinācijā ar informāciju par alternatīvās pārvietošanās iespējām rosinās iedzīvotājus izvēlēties videi draudzīgu pārvietošanās veidu - velosipēdu, uzskata projekta veidotāji.

Satiksmes departamenta speciālisti norāda, ka "personalizētās ceļojumu plānošanas riteņbraucējiem" metode sekmīgi tiek izmantota Lielbritānijā kopš 2003.gada, Zviedrijā, Gēteborgā un citur, panākot velosipēda izmantošanas pieaugumu par 10 līdz 15% un samazinot vieglo automašīnu izmantošanu par 10 līdz 12%.

Projekta "PTP-Cycle" kopējais budžets ir 1,44 miljoni latu jeb 2 miljoni eiro, un tas tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas "Intelligent Energy Europa" līdzekļiem. Rīgai finansējums apstiprināts 82 304 latu apmērā, no kuriem 75 % jeb 61 728 lati tiek segti no Eiropas Savienības līdzekļiem, bet pašvaldības līdzfinansējums ir 25% jeb 20 576 lati.

Par šiem līdzekļiem 36 mēnešu laikā no 2013.gada aprīļa līdz 2016.gada aprīlim plānots apgūt personalizētas ceļojumu plānošanas metodes un tās izmantot, lai pilsētas iedzīvotāju vidū veicinātu velosipēdu lietošanu ikdienā. Tāpat tiktu izstrādāts "PTP-Cycle" metodes ieviešanas plāns Rīgai, attiecīgu marketinga un komunikācijas materiālu sagatavošana un informācijas novadīšana iedzīvotājiem projekta zonā - Purvciemā, Pļavniekos, Maskavas forštatē. Satiksmes departaments arī piedalīsies projekta partneru sanāksmēs un organizēs vietējo darba grupu un vienu projekta partneru sanāksmes Rīgā.

Projekta vadošais partneris ir Londonas pašvaldība, bet pārējie partneri ir Burgosas pašvaldības Stratēģiskās plānošanas iestāde Spānijā, Slovēnijas Pilsētplānošanas institūts, kas projektā pārstāv Ļubļanas pašvaldību, Antverpenes pašvaldība Beļģijā, Rīgas domes Satiksmes departaments Latvijā, Eiropas pilsētu sadarbības atbalsta tīkls transporta jautājumos "Polis" no Beļģijas, konsultāciju birojs mobilitātes jautājumos "Traject" no Beļģijas, kā arī vadošā organizācija Lielbritānijā personalizētas ceļojumu plānošanas ieciešanā "Sustrans".

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!