Versijas

Atkritumu apsaimniekošana ir viena no svarīgākajām vides aizsardzības un klimata politikas jomām, turklāt Zaļais kurss, par ko bieži tiek diskutēts publiskajā telpā, nav vairs abstrakts jēdziens, ko lietot, lai imitētu tālredzīgu rīcību ilgtspējas jautājumu risināšanā. Zaļais kurss paredz pavisam konkrētus un taustāmus rezultātus, kas Eiropas Savienības valstīm jāsasniedz, lai ierobežotu klimata pārmaiņu sekas un gādātu par taisnīgas, pārticīgas sabiedrības un veselas un drošas apkārtējās vides veidošanu. Jāatzīmē, ka līdz 8. oktobrim visā Eiropā norisinās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa, kuras ietvaros uzņēmēji, nevalstiskais sektors un valsts pārvalde aktualizē pasākumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību. Tiesa, pašlaik izskatās, ka ar "zaļo domāšanu" un, kas būtiskāk, ar rīcību Latvijā nesokas. Īpaši pašvaldību izsludinātajos publiskajos iepirkumos.

Kalendārs
Vairāk
Delfi Podkāsti
RUS Delfi
Delfi Kultūra

"Ļoti negribējās atkārtot standarta frāzi par to, ka man ir slikti ar veselību un tāpēc nevaru jūs pieņemt," saka Alberts Bels, kad esmu ienācis viņa Āgenskalna dzīvesvietā divas nedēļas pirms viņa 85. dzimšanas dienas. Viens no visu laiku izcilākajiem latviešu rakstniekiem, prozas lielmeistars un modernists, kurš padomju varas apstākļos pratis risināt totalitārisma, okupācijas un vēstures sarežģītāko robežsituāciju jautājumus, joprojām rūpīgi domā un ieklausās gan Latvijas, gan pasaules procesos. Un ir skarbs, bet godīgs savā vērtējumā.