Versijas

Mūsdienās ne vairs vien pamatizglītība, bet vidējā izglītība ir nepieciešamais minimums, kas ieliek pamatus mūsu jauniešu tālākas izaugsmes iespējām. Profesionālā vidējā izglītība sniedz divkāršu ieguvumu, gan mācot jauniešiem profesionālās prasmes, gan prasmes, kas nepieciešamas turpmākai personiskai un sabiedrības attīstībai – radošumu un iniciatīvu, komunikācijas prasmes un kritisko domāšanu, prasmi sadarboties, kopīgi risinot problēmas, kā arī vienu no būtiskākajām 21. gadsimta prasmēm – prasmi mācīties.

Kalendārs
Vairāk
Delfi Podkāsti
RUS Delfi
Delfi Kultūra