Rīgas pašvaldība uzskata, ka Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei nepieciešams nekavējoties pārskatīt un precizēt izsniegto atļauju nosacījumus piesārņojošajām darbībām SIA "Man - Tess" un SIA "Woodison Terminal", lai nodrošinātu vides kvalitātes ievērošanu un novērstu draudus rīdzinieku dzīves kvalitātei un veselībai, informēja Amerika pārstāve Liene Pētersone.

Pirmdien nosūtītajā vēstule Vides dienestam Ameriks norāda, ka termināļu tuvumā dzīvojošie rīdzinieki "joprojām ir pakļauti periodiskiem smakas traucējumiem un augstām benzola koncentrācijām".

"Šobrīd pēdējais spēcīgais smakas traucējums Sarkandaugavā bija 3.septembra naktī un 4.septembrī. Sarkandaugavā, Tvaika ielā 44 uzstādītā Rīgas domes gaisa monitoringa stacija šajā laikā reģistrējusi ļoti augstas benzola stundas vidējās koncentrācijas," norāda Ameriks.

Pašvaldība arī norāda, ka saskaņā ar likumiem institūcija, kas izsniedz atļaujas uzņēmumiem, kuri pārkrauj bīstamas kravas, ir Valsts vides dienests, un tam vienīgajam deleģētas tiesības lemt par kādu konkrētu termināļu slēgšanas, ja tiek fiksēts, ka to darbība apdraud iedzīvotājus un dabu.

Savukārt Valsts Vides dienests paziņojumā medijiem norādīja, ka dienesta speciālisti ilgstoši un regulāri ir pārbaudījuši "Man-Tess" un "Woodison Terminal" darbību un "savas kompetences ietvaros vērsušies pret uzņēmumiem, kas ar savu darbību radījuši draudus videi".

Turklāt VVD izsniedz atļaujas piesārņojošajām darbībām, "saskaņojot tās ar pilsētas pašvaldību, līdz ar to, arī pašvaldībai bijušas tiesības rosināt iekļaut atļaujās tādus nosacījumus, kas palīdzētu nodrošināt labu gaisa kvalitāti".

Valsts vides dienestā jau pašlaik pārskata atļaujas, uzņēmumiem jau uzdots nekavējoties uzlabot situāciju. Turklāt, VVD speciālisti uzskata, ka, ostas operatoriem strādājot uzrādītajos apjomos un ar tādiem kravu sastāviem kā tas noteikts atļaujās, nevajadzētu būt problēmām ar gaisa piesārņojumu.

Valsts vides dienesta rīcībā ir arī informācija par uzņēmumu darbībām, kuras pārkāpj atļaujas nosacījumus un varētu būt galvenais cēlonis apkārtnes iedzīvotājus apgrūtinošajām smakām.

VVD arī apgalvo, ka Rīgas Brīvostas pārvalde norobežojas no jebkādas sadarbības un atbildības par tās teritorijā notiekošajām piesārņojošām darbībām. Dienests arī uzskata, ka Rīgas dome nav ieinteresēta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, jo neizmanto tās rīcībā esošos instrumentus gaisa kvalitātes problēmas risināšanai ostā un tai pieguļošajās teritorijās, teikts Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pirmdien izplatītajā paziņojumā.

Ministrija atgādina, ka tā ir lūgusi Rīgas domei sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai, taču pusotra mēneša laikā tādi nav saņemti.

Brīvostas valdes locekle un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža juridiskā padomniece Inga Antāne uzsver, ka domei un brīvostas pārvaldei "jau sen bija jāapzinās, ka nevar forsēt ar ostas attīstību un kravu pārkraušanas pieaugumu šajā teritorijā, tā kā jau pašlaik piesārņojums ir nesamērīgs".

"Šobrīd izskatās, ka attīstība notiek uz iedzīvotāju veselības un labklājības rēķina. Situācija brīvostā saistībā ar vides kvalitāti atkārtoti apliecina, ka ostas darbības efektivitāti nevar un nedrīkst mērīt tikai ar pārkrauto kravu apjomu un skaitu," pauž Antāne.

"Ja VVD aizdomas par pretlikumīgām vidi piesārņojošām darbībām gūs apstiprinājumu, nekavējoties jāseko aktīvai rīcībai, lai šo praksi pārtrauktu," atzīmē Antāne.

Tāpat Veselības ministrijai ir lūgts izvērtēt Rīgas brīvostas tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju iesniegtās sūdzības par veselības traucējumiem un sniegt viedokli par radīto ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

VVD ir pamatotas aizdomas par iespējamām atsevišķu uzņēmumu pretlikumīgām vidi piesārņojošām darbībām Rīgas brīvostas vai tai pieguļošajās teritorijās. Iespējams, ostas teritorijā notiek darbības, kas nav saistītas ar naftas produktu pārvadāšanu un pārkraušanu un ir pretrunā ar uzņēmumiem izdotajām piesārņojošas darbības atļaujām. Visdrīzāk tieši šīs darbības ir cēlonis smaku un benzola līmeņa kāpumam, par ko daudzkārt sūdzējušies apkārtējie iedzīvotāji, norāda dienests.

VVD šobrīd ir uzsācis izmeklēšanu, lai izvērtētu šo informāciju un nepieciešamības gadījumā asi reaģētu uz iespējamām nelikumībām.

Jau ziņots, ka Sarkandaugavā netālu no ostas dzīvojošie visai bieži jūt gaisā virmojošu benzīna smaku. Viens no pēdējos gados lielākajiem gaisa piesārņošanas gadījumiem Sarkandaugavā notika naktī no 25.maija uz 26.maiju, kad pieļaujamais vēzi izraisošā benzola koncentrācijas līmenis pārsniegts desmitiem reižu. Notikušajā tiek vainots naftas produktu pārkraušanas uzņēmums "Man-Tess", kas gan daļēji atzīst savu vainu. Uzņēmums VVD iesniedzis pasākumu plānu smirdes mazināšanai, kā arī gatavojas kopā ar vēl diviem uzņēmumiem aicināt Rīgas brīvostu uzņemties vidutāja lomu kompleksai smakas problēmas risināšanai.

VVD arī iepriekš brīdinājis "Man-Tess" par iespēju apturēt naftas produktu pārkraušanu Tvaika ielā 7a un Tvaika ielā 7k-1, Kundziņsalā.

Pašlaik vēl administratīvajā lietvedībā atrodas divas maija beigās uzsāktas lietas par gaisa piesārņošanu un atļaujas nosacījumu pārkāpšanu

Ostas attīstība un kravu pārkraušanas pieaugums, neieguldot līdzekļus tehnoloģijās, kas samazina gaisa piesārņojumu, nav pieļaujams uz iedzīvotāju veselības un labklājības rēķina, uzsver dienests.

VVD pašlaik izvērtē situāciju un "ar visu tā rīcībā esošo un likumā paredzēto bardzību vērsīsies pret uzņēmumiem, kuri snieguši nepatiesu vai  nepilnīgu informāciju piesārņojošas darbības atļaujas iegūšanai un ar savu darbību apdraud vidi un iedzīvotājus".

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!