Alberts Bels

Alberts Bels

Alberts Bels (Jānis Cīrulis) ir latviešu rakstnieks, padomju laikā cietis brīvdomīgo uzskatu dēļ. Pazīstamākie Bela romāni ir "Bezmiegs", "Saknes", "Cilvēki laivās", "Būris". Darbojies Atmodas procesos. 1990.gadā LPSR Augstākās padomes sastāvā balsojis par Latvijas neatkarības atjaunošanu.