Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kura nodarbojas ar Latvijas aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.