Demogrāfija

Demogrāfija

Demogrāfija ir zinātne par iedzīvotajiem. Tā pēta mirstību, dzimstību, migrāciju, kā arī dažādu iedzīvotāju struktūru kopsakarības ar dažādiem apstākļiem. Latvijā ar demogrāfiju saistītās problēmas ir īpaši aktuālas, jo pēdējo gadu laikā ir vērojama liela cilvēku imigrācija un iedzīvotāju skaita samazināšanās.