E-paraksts

E-paraksts

E-paraksts ir elektronisks personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienots datorā sagatavotam dokumentam. Lietojot e-parakstu, dokumentiem ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas veidoti un parakstīti papīra formā.