Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB)

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB)

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana iepirkuma procedūru uzraudzībā. Tā galvenās funkcijas ir uzraudzīt pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru un publisko partneru pārstāvju veikto iepirkuma procedūru un koncesijas procedūru atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.