Latvija 2020

"Latvija 2020" ir 15 multimediālu analītisku pētījumu sērija, kas iecerēta kā aizraujoša rokasgrāmata postsociālisma valsts attīstīšanā. "Latvija 2020" meklēs atbildes uz to, kādi bija līdzšinējie Latvijas attīstības plāni, salīdzinās tos ar pozitīvu vai negatīvu pieredzi citās valstīs, it īpaši Austrumeiropā, kur starta pozīcijas bija līdzīgas, apskatīs dažādas nozares kontekstā ar valsts rīcībpolitikām.