Nacionālais attīstības plāns

Nacionālais attīstības plāns

Nacionālais attīstības plāns ir augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments. Nacionālais attīstības plāns Latvijā ticis izstrādāts vairākkārt. 2012.gada vasarā valdībā tika izskatīts plāns 2013.-2020.gadam (NAP2020), kas sākotnēji saņēma plašu sabiedrības kritiku par nenoteiktību, pēc kuras tā vadmotīvs kļuva „Ekonomikas izrāviens".