Nāvessods

Nāvessods

Nāvessods ir tiesiski pamatota ieslodzītā nogalināšana par nopietna nozieguma veikšanu. Latvijā nāvessods nav atļauts, taču daudzās pasaules valstīs kā, piemēram, ASV tā ir likumīga soda forma.