Putekļi

Putekļi

Putekļi ir sīkas, cietas minerālu vai organiskas izcelsmes materiālu daļiņas. Putekļu daļiņu izmēri var būt no mikrona daļām līdz 0,1 mm. Tie atkarībā no izmēriem spēj ilgāku vai īsāku laiku noturēties gaisā.