Foto: Pexels.com, Sora Shimazaki

Vairāk nekā trīs ceturtdaļas jeb 77% darba devēju nav veikuši nekādas pārmaiņas nodarbinātībā saistībā ar tehnoloģiju pilnveidi, secināts Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotajās darba devēju ekspresaptaujās.

Dati liecina, ka būtiskākās nodarbinātības pārmaiņas tehnoloģiju ieviešanas un tehnoloģiju pilnveides ietekmē ir darba slodzes samazinājums (14%) un darba attiecību pārtraukšana (5%).

Uzņēmumos un iestādēs, kurās strādā 50 un vairāk darbinieku, tehnoloģiju ieviešanas un pilnveides rezultātā bieži notiek arī darbinieku pārkvalifikācija un pārcelšana uz citu amatu, un šāda situācija ir vairāk nekā 11% vidējo un lielo uzņēmumu.

NVA norāda, ka patlaban Latvijas uzņēmumos un iestādēs aktīvi noris darba procesu uzlabojumi, kas saistīti ar jaunām tehnoloģijām vai esošo tehnoloģiju pilnveidi.

Ekspresptauju dati liecina, ka 37% aptaujāto darba devēju pēdējā gada laikā ir ieviesuši darba procesu uzlabojumus, kas saistīti ar jaunām tehnoloģijām vai esošo tehnoloģiju pilnveidi. 15% darba devēju ir ieviesuši jaunas tehnoloģijas darba procesu uzlabošanai, bet 23% īstenoja esošo tehnoloģiju pilnveidi darba procesu uzlabošanai.

NVA atzīmēja, - jo lielāks uzņēmums vai iestāde, jo vairāk darba devēju šādus darba procesu uzlabojumus ir īstenojuši. Darba procesu uzlabojumi, kas saistīti ar jaunām tehnoloģijām vai esošo tehnoloģiju pilnveidi, veikti 32% mikro, 50% mazo, 76% vidējo un 95% lielo uzņēmumu vai iestāžu.

Tehnoloģiju ieviešanas vai pilnveides ietekmē darbavietas tika samazinātas 4% aptaujāto uzņēmumu un iestāžu, bet jaunas darbavietas izveidotas 3% uzņēmumu un iestāžu.

Darbavietu samazinājums būtiskāk skāra profesiju grupu "Vienkāršās profesijas" un "Speciālisti" darbavietas. 36% no visām samazinātajām darbavietām bija vienkāršo profesiju grupā, bet 26% - speciālistu profesiju grupā. Ievērojams darbavietu samazinājums noticis arī profesiju grupā "Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki" - 14% un profesiju grupā "Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri" - 11%.

Tikmēr jaunu darbavietu izveidošana visbiežāk ir notikusi speciālistu profesiju grupā - 36% no visām jaunizveidotajām darbavietām, un profesiju grupā "Kvalificēti strādnieki un amatnieki" - 24%.

NVA skaidro, ka jauno darbavietu strukturālā neatbilstība likvidētajām darbavietām norāda ne vien uz skaitlisku darba vietu samazinājumu tehnoloģiju ieviešanas vai pilnveides ietekmē, bet arī uz nepieciešamību virknē profesiju grupu, kurās likvidēto darbavietu skaits būtiski pārsniedz jauno darbavietu piedāvājumu, veikt darbaspēka pārkvalifikāciju.

Savukārt uz turpmāku darbinieku pārkvalifikācijas nepieciešamību norāda 14% darba devēju. Tuvāko trīs gadu laikā, pieaugot uzņēmumu vai iestāžu tehnoloģiskajai transformācijai, darba tirgus struktūrai atbilstošu jaunu speciālistu sagatavošanas un esošā darbaspēka pārkvalifikācijas nepieciešamība saglabāsies augsta.

Valsts atbalstu darbinieku prasmju un zināšanu pilnveidei un pārkvalifikācijai ir izmantojuši 17% aptaujāto darba devēju. Vēl 3% darba devēju ir izmantojuši valsts atbalstu darba procesu uzlabojumiem, kas saistīti ar jaunām tehnoloģijām vai esošo tehnoloģiju pilnveidi.

Darba devēju ekspresaptaujas tika rīkotas ar mērķi izzinātu aktuālo situāciju darba tirgū un tendences darba spēka piesaistē un noturēšanā. Tās tika rīkotas no 8.jūnija līdz 30.septembrim un norisinājās četros posmos - "Darba devējiem nepieciešamās prasmes", "Tehnoloģiju ietekme uz darbaspēku nepieciešamību", "Trešo valstu pilsoņu piesaiste darba tirgum" un "Darbaspēka piesaiste".

Aptaujas NVA uzdevumā veica SIA "RAIT Custom Research Baltic". Darba devēju aptaujas respondenti bija augstākā līmeņa vadītāji vai personāla vadītāji, kuri uzņēmumos vai iestādēs atbild par personāla vadības jautājumiem. Tika veiktas 1523 darba devēju intervijas, bet par derīgām tika uzskatītas 1070 aptaujas anketas.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!