Foto: LETA
Eiropas Komisija publicējusi 2023. gada kopsavilkuma ziņojumu par Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) īstenošanu, kurā izklāstīti daži no ESI fondu vispārējiem sasniegumiem 2022. gada beigās. Šie fondi ir galvenie kohēzijas politikas finanšu instrumenti, kas atbalsta ieguldījumus reģionālās attīstības jomā 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

ESI fondi kā ES budžeta lielākais investīciju instruments atbalsta Eiropas reģionu teritoriālo, ekonomisko un sociālo kohēziju, kā arī to noturību un atgūšanos no vairākām krīzēm pēdējos gados.

ESI fondus veido:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);
Eiropas Sociālais fonds (ESF);
Kohēzijas fonds (KF);
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA); un
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

Ziņojumā apkopoti ESI fondu paveiktais līdz 2022. gada beigām, secinot, ka Eiropas Komisija:

  • atbalstījusi vairāk nekā 5 miljonus uzņēmumu;
  • palīdzējusi 64,5 miljoniem cilvēku atrast darbu, veicināt sociālo iekļaušanu un prasmes, izmantojot apmācību;
  • uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi vairāk nekā 63 miljoniem cilvēku;
  • panākta lielāka enerģijas ražošanas jauda no atjaunojamiem energoresursiem par vairāk nekā 6000 MW (kas atbilst aptuveni 2400 vējturbīnām);
  • uzlabota energoefektivitāte vairāk nekā 550000 mājsaimniecību;
  • aizsargājusi 17 miljonus cilvēku no plūdiem un 15 miljonus cilvēku no meža ugunsgrēkiem;
  • atbalstījusi vairāk nekā 2,8 miljonus projektu lauksaimniecības nozarē un lauku apvidos;
  • saglabājusi vairāk nekā 48000 darbvietu un radīja vairāk nekā 6500 jaunu darbvietu zvejniecības un akvakultūras nozarē.

Pamat secinājums - ESI fondi ir stabili veicinājuši ieguldījumus Eiropas Savienībā. Ar ilgtermiņa darbības jomu un tematisku ievirzi tās ir novirzījušas resursus ES reģionu teritoriālās, ekonomiskās un sociālās kohēzijas stiprināšanai. Tās ir turpinājušas palīdzēt reģioniem un uzņēmumiem pārvarēt zaļās un digitālās pārkārtošanās radītās problēmas, vienlaikus palīdzot darba ņēmējiem pilnveidot prasmes un veicinot ES teritoriālo sadarbību.

"Ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem mūsu mērķis ir atbalstīt pētniecību un inovāciju, digitālās tehnoloģijas, MVU un mazoglekļa ekonomiku Eiropas Savienībā. 2023. gada kopsavilkuma ziņojums liecina, ka mēs gūstam panākumus šajā misijā. Tomēr vēl ir daudz darāmā, lai stiprinātu Eiropas ekonomiku saistībā ar enerģētikas krīzi un pieaugošo konkurenci pasaules mērogā. Šiem fondiem būs izšķiroša nozīme šajos centienos," sacījis EK Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis (JV).

Tikmēr Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira akcentē, ka Eiropas strukturālie un investīciju fondi ir dzīvs pierādījums tam, ka Eiropa vienmēr ir gatava un vēlas atbalstīt savus reģionus un iedzīvotājus, lai panāktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, izmantojot līdzsvarotu teritoriālo attīstību un gudru un iekļaujošu izaugsmi visās valstīs, kā arī solidaritātes un vienotības garā reaģējot uz mūsdienu pieaugošajām problēmām.

"Šie fondi atbalsta MVU, uzlabo nodarbinātības iespējas un palīdz dalībvalstīm cīnīties pret klimata katastrofām — saraksts turpinās. Šo fondu pamatā ir cilvēki," uzsvērusi komisāre.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!