close-ad

Lietošanas noteikumi

Akciju sabiedrība „Delfi” uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.delfi.lv un visās citās tīmekļa vietnēs, kas ir AS „Delfi” īpašumā un/vai kuru domēna vārdu lietošanas tiesības ir reģistrētas uz AS „Delfi” vārda; turpmāk šo noteikumu tekstā visas šīs vietnes tiks apzīmētas ar DELFI.

DELFI sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet DELFI sniegtie tehniskie, specifiskie vai cita veida pakalpojumi, kā arī DELFI partneru piedāvātie pakalpojumi, kas tiek izplatīti vai sniegti, izmantojot DELFI tīmekļa vietni, var tikt sniegti par maksu.

DELFI lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto DELFI sniegtos pakalpojumus, apmeklē DELFI un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu.

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveido lietotāja kontu tīmekļa vietnē.

DELFI ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas DELFI.

Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Ja lietotājs vēlas izmantot DELFI esošos materiālus, tas sazinās ar DELFI pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi redakcija@delfi.lv.

Komentāri

Kas ir DELFI komentāri

Portālā DELFI jau gandrīz 20 gadus ir pieejama skaidri saprotama sistēma, kā pie jebkura raksta publicēt savas atsauksmes jeb komentārus. Lai pievienotu komentāru, jums nav nepieciešams reģistrēties, taču iesakām reģistrēties, jo tas padara komentāru vidi sakārtotāku un palīdz jums organizēt savu virtuālo „es” un saturu, kuru jūs radāt.

Komentāri ir publiska arēna, kurā ikviens drīkst brīvi paust savu viedokli par to vai citu jautājumu. Jūsu paustais pieejams ne tikai jūsu paziņām, bet jebkuram portāla apmeklētājam. Ja jums gribas vienkārši papļāpāt, to gan labāk darīt tērzētavās, kas īpaši domātas tāda veida saziņai. Atcerieties, ka komentāros citi cilvēki, vēlas redzēt jūsu viedokli par jautājumu, kas skarts attiecīgajā rakstā.

Kā uzvesties DELFI komentāros

Mēs augsti vērtējam Satversmē nostiprinātās tiesības uz cilvēka vārda brīvību, kas ikdienas darbā arī tiek strikti ievērots. Tomēr norādām, ka tajā pašā laikā Satversme pieļauj šo tiesību ierobežošanu. Tas notiek normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, aizsargājot citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Līdz ar to jāsaprot, ka vārda brīvība nav visatļautība. Sekojot līdzi lietotāju komentāriem, mēs cenšamies saglabāt līdzsvaru starp vārda brīvību un tās ierobežošanu, savu iespēju robežās nodrošinot personu pamattiesību, valsts un sabiedrības drošības aizsardzību.

Virtuālajā saziņas vidē ir spēkā visas tās pašas morāles normas, kas ikdienas dzīvē. Tāpēc DELFI lietotājus lūdz:

 • Ievērot morāles un pieklājības normas;
 • Iztikt bez rupjībām;
 • Cienīt savus līdzcilvēkus.

Kārtīgā sabiedrībā jāmāk uzvesties. DELFI uzskata, ka būt pieklājīgam, nozīmē:

 • Neizmantot svešus vārdus un iesaukas;
 • Censties lietot tādu valodu, kādā cilvēki mēdz diskutēt;
 • Censties rakstīt lasīšanai piemērotā formātā (ieteicams, latīņu alfabētā latviešu valodā);
 • Nerakstīt vārdus AR LIELAJIEM burtiem. Citiem tas izskatīsies pēc bļaušanas;
 • Neflūdot (tas nozīmē – neievietot ar tēmu nesaistītus komentārus, bezjēdzīgus, atkārtotus un pārāk garus pārkopētus tekstus).

Ko nedrīkst darīt DELFI komentāros

DELFI nenes juridisku atbildību par pievienoto komentāru saturu, kā arī patur tiesības dzēst:

 • Neētiskus komentārus;
 • Komentārus, kas rakstīti cita cilvēka vārdā (ar citu iesauku / lietotājvārdu);
 • Komentārus, kas satur ar DELFI nesaskaņotu reklāmu;
 • Flūdojošus komentārus;
 • Komentārus, kas aizskar lasītāju godu un cieņu;
 • Komentārus, kas kurina nacionālo, etnisko, rasu, reliģijas vai cita veida naidu vai nesaticības izraisīšanu.

Ko DELFI dara ar pārkāpējiem

Pirmkārt, redakcija dzēš komentārus, kas pārkāpj uzvedības noteikumus. Otrkārt, par rupju noteikumu pārkāpšanu vai atkārtotu noteikumu pārkāpšanu DELFI patur tiesības uz laiku liegt lietotājam iespēju pievienot komentārus, kā arī lietot savu reģistrēto lietotājvārdu un avatāru. Treškārt, iespējamas situācijas, kad aizskarošu komentāru autoru atrod policija un sauc pie atbildības.

Lietotāju informācijas aizsardzība

Informāciju par komentāru autoriem (tā datora IP adresi, no kura pievienots komentārs) DELFI sniedz tikai tiesībsargājošajām iestādēm, ja saņemts oficiāls rakstveida pieprasījums. Šajos gadījumos netiek pieļauti nekādi izņēmumi.

Autortiesības

Iesūtot un publicējot informāciju DELFI portālā, jūs nododat DELFI visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no DELFI par iesūtītās informācijas izmantošanu. DELFI patur sev tiesības pārpublicēt, izplatīt, publicēt un pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts. Trešajām personām nav tiesību izmantot šos DELFI publicētos materiālus bez rakstiskas atļaujas.

DELFI ID produkti

DELFI ID

DELFI ID – pakalpojums, kas izveidots ar mērķi atvieglot DELFI pakalpojumu, priekšrocību un produktu izmantošanu, apvienojot visu lietotāju datus vienā datubāzē.

Ar DELFI ID pakalpojuma palīdzību iespējams izmantot tādus DELFI produktus kā DELFI konts, DELFI Foto, abonēt DELFI maksas saturu, kā arī iesūtīt materiālus sadaļai DELFI Aculiecinieks. Ja lietotājs ir reģistrējies vienam no minētajiem produktiem, tad, izmantojot tos pašus pieejas datus, lietotājs varēs izmantot jebkuru citu DELFI ID produktu bez papildus reģistrēšanās.

Kas ir DELFI konts?

DELFI konts ir vieta, kurā DELFI lietotājs var saņemt un uzglabāt dažādu informāciju un pārvaldīt DELFI maksas satura abonementus. Reģistrējot DELFI kontu, ir jānorāda - savs vārds, uzvārds vai lietotājvārds, e-pasts un/vai profila attēls. DELFI kontu var reģistrēt un lietot, izmantojot interneta pārlūkprogrammu mobilajās ierīcēs vai datorā.

Kas ir DELFI maksas saturs?

“DELFI plus” ir DELFI satura produkts, kuru nepieciešams iegādāties, izmantojot kādu no abonementa veidiem. “DELFI plus” raksti pēc iegādes ir pieejami lasīšanai, izmantojot interneta pārlūkprogrammu mobilajās ierīcēs vai datorā. Pagaidām “DELFI plus” saturs nav pieejams DELFI aplikācijā. Lai iegādātos “DELFI plus” abonementu, lietotājam ir jābūt reģistrētam DELFI kontam.

Kā notiek DELFI maksas satura abonementa apmaksa?

DELFI maksas satura abonementu vari iegādāties, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (abonēšanas maksa tiks pieskaitīta mobilā telefona rēķinam). Apmaksa par izvēlēto abonementu norisināsies automātiski, līdz brīdim, kad izvēlēsies to pārtraukt. Gadījumā, ja kaut kādu iemeslu dēļ, piemēram, interneta darbības traucējumi, kārtējo abonementa maksu nav iespējams noņemt, sistēma automātiski atkārtos abonementa maksas noņemšanas pieprasījumu.

Kur es varu lasīt DELFI maksas saturu?

“DELFI plus” saturu pēc iegādes lietotājs var lasīt portālā www.delfi.lv, izmantojot interneta pārlūkprogrammu mobilajās ierīcēs vai datorā. Pagaidām “DELFI plus” saturs nav pieejams DELFI aplikācijā.

Vai vienu abonementu var lasīt vairāki lietotāji?

Iegādāto individuālo abonementu var lasīt konkrētais abonents, kurš ir iegādājies abonementu. Vairākiem lietotājiem piedāvājam iegādāties ģimenes abonementu, kurš sniedz piekļuvi maksas saturam 4 personām vai korporatīvo abonementu uzņēmumiem.

Autortiesības

Publikācijas saturs vai tā jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Šīs tīmekļa vietnes informatīvos pakalpojumus ir tiesības izmantot tikai un vienīgi personīgam patēriņam. Jebkuras darbības ar tīmekļa vietņu saturu, to skaitā, bet neaprobežojoties ar meklēšanas funkciju veikšanu, indeksēšanu, rasmošanu, satura atlasi, kopēšanu, materiālu pilnīgu vai daļēju izmantošanu un/vai ievietošanu atskaitēs, pētījumos, analītiskos darbos ar vai bez komerciāla mērķa, kā arī trešo personu uzdevumā vai interesēs ir aizliegts, izņemot Autortiesību likumā paredzētos gadījumos. Šo nosacījumu pārkāpuma gadījumā izdevējs ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību no trešajām personām 300,00 eiro ( trīs simti eiro) apmērā par katru šādu materiālu izmantošanas gadījumu.

Personas datu apstrāde

SĪKDATNES

DELFI portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu portāla apmeklēšanās laikā un ko portāls saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat portālu, proti, sīkdatne uzkrāj datus par portāla apmeklējumu. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

Katram DELFI lietotājam tiek piesaistīta anonīma sīkdatne, ar kuras palīdzību nav iespējams noteikt lietotāja personību, bet tas palīdz noteikt kvantitatīvu statistiku par portāla lietošanu – kādu saturu cilvēks patērē, kādi ir ierīču, ar kurām tiek lietots portāls, tehniskie dati, kā arī sociāldemogrāfiskos datus, lai redakcija labāk izprastu portāla lietotāju intereses un uzlabotu lietotāja ērtības.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

DELFI izmanto sīkdatnes, lai portāls atcerētos vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā portālā izmantojam sīkdatnes, kā arī lai DELFI sniegtu saviem lasītājiem personīgāku pieredzi portāla lietošanā – saturu un reklāmu atbilstoši interesēm, laika ziņas atbilstoši atrašanās vietai, vienreiz uzstādītu iestatījumu saglabāšanu u.c. Turklāt sīkdatņu apkopošana un apstrāde mums palīdz saprast, kā lietojat mūsu portāla saturu, lai to pielāgotu jūsu vajadzībām un attiecīgi padarītu jums vēl interesantāku.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Lietotājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir tā datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā lietotājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēts portāls, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas var nedarbosies vai darboties daļēji.

PERSONAS DATI

DELFI ID pakalpojuma ietvaros saņemtie personas dati tādi kā vārds, uzvārds (vai lietotājvārds), e-pasts, mobilā telefona numurs, saites uz sociālajiem profiliem, lietotāja pievienotā fotogrāfija, tiek izmantoti tikai un vienīgi normatīvo aktu ietvaros ar mērķi: savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu DELFI pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu i zskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana, kā arī līgumu noslēgšana, rēķinu sagatavošana un izsūtīšana, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no sadarbības modeļa ar lietotāju.

Vārds, uzvārds vai lietotājvārds un attēls var parādīties pie veikta ieraksta komentāros, pie augšpielādētas bildes DELFI foto sadaļā, pie pievienotas ziņas DELFI Aculiecinieks sadaļā.

Reģistrētā lietotāja e-pasts nav publiski redzams.

DELFI lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Lietotāja dati tiks glabāti papīra vai elektroniskā formā, ņemot vērā mūsu sadarbības ilgumu un piemērojamo normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi.

DELFI portālā uzkrātie dati var būt pieejami DELFI grupas struktūrvienībām, arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem, valsts iestādēm un citiem veidojumiem, kas pilda tiem normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, pilnvarotiem revidentiem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem utml. Lai apkopotu un izmantotu informāciju, piemēram, par sīkdatnēm, DELFI izmanto tādu partneru kā Gemius, Google Analytics, Chartbeat, Cxence ASA, Piano izveidoto programmu veidotās sīkdatnes, kā arī iekšējo datu savākšanas rīku. DELFI apņemas nodrošināt lietotāju datu aizsardzības drošību.

Paziņojumu izsūtīšana

DELFI atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida kā komunikācijas rīku izmanto e-pastu un/vai SMS saziņu. Šobrīd DELFI ID lietotāji var saņemt ziņu no DELFI saistībā ar šādiem jautājumiem:

 • paroles atjaunošana;
 • maksājuma apstiprinājums;
 • būtiskas izmaiņas noteikumos;
 • īpašo piedāvājumu vai jaunumu saņemšana;
 • citi ar DELFI ID administrēšanu saistīti paziņojumi.

Papildus šiem paziņojumiem DELFI redakcija darba dienu vakaros izsūta arī dienas notikumu apkopojumu. Šie e-pasti netiek sūtīti visiem lietotājiem un ir katra lietotāja brīva izvēle. Lai saņemtu šos e-pastus lietotājam ir jāpiereģistrējas speciāli tam paredzētā formā. Kā arī, ja lietotājs vēlas atteikties no šiem paziņojumiem, tad viņš to var izdarīt spiežot uz hipersaites e-pastā "Atrakstīties".

Datu dzēšana

Apmeklējot DELFI portālu, jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Tāpat lietotājam ir tiesības lūgt DELFI dzēst viņa personas datus, iesniedzot oficiālu iesniegumu pa pastu AS DELFI (Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004) vai uz e-pastu: privatums@delfi.lv.

Lai dokumentam būtu juridisks spēks, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmo daļu tajā iekļauj dokumenta autora nosaukumu, dokumenta datumu un parakstu. Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3.panta pirmo daļu prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Ja jums ir kādi jautājumi vai ierosinājumi saistībā ar to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums e-pastā – privatums@delfi.lv.

Informējam, ka DELFI portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.