Projekta īstenošanas gaitā jau daudzkārt būvnieki sastapušies ar situācijām, kad inženiertopogrāfiskajā plānā norādītā dažādu komunikāciju (cauruļu, kabeļu) atrašanās vieta neatbilst reālajai, kas atklājas, atsedzot ielas segumu. Arī šajā gadījumā konstatēts, ka sakaru kanalizācija neatrodas plānā norādītajā vietā, taču normatīvie akti prasa, lai citas komunikācijas tiktu izbūvētas, ievērojot noteiktu attālumu, skaidro pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka. Līdz ar to Pils ielā rekonstrukcijas darbu laikā ielas apgaismojuma kabeli atsevišķās vietās bija nepieciešams ieguldīt līdz pat vienam metram tuvāk kastaņām, nekā norādīts tehniskā projekta risinājumos. Šo situāciju izvērtēja komisija, kurā iekļauti projekta būvuzraudzības pārstāvis, būvdarbu vadītājs, tehniskā projekta autors un arborists, konstatējot, ka kabeļa izbūves laikā daudzu koku sakņu sistēmai, stumbriem un vainagam ir nodarīti bojājumi, turklāt ielas zaļajā zonā un zem kastaņu saknēm atrastas vēl arī citas, agrākos gados iebūvētas inženierkomunikācijas, skaidro Aploka.

Ņemot vērā bojājumus, koku saglabāšanās ilgtermiņā nav iespējama, secinājis arborists. Tāpat kokiem konstatēts arī kaitēklis – zirgkastaņu mīnējošā kode, kas novājina koku un samazina tā dzīvotspēju, stāsta sabiedrisko attiecību speciāliste. Līdz ar to koki ir zaudējuši savu estētisko izskatu un vēlāk var arī aiziet bojā.

Izvērtējot visu iepriekš minēto un apsekojot situāciju dabā, Alūksnes novada pašvaldības apstādījumu aizsardzības komisija atļāvusi kastaņus nozāģēt. To vietā iestādīs pīlādžus. Stādot jaunos kokus, pie katra auga ierīkos laistīšanas – aerācijas zondes, lai jaunos stādus būtu iespējams pienācīgi apkopt.