Toleiķis, kurš šobrīd ir izdienas pensijā pēc aktīvā darba Militārajā policijā, informē, ka jau šobrīd ap sevi ir sapulcinājis daudzus domubiedrus. Tie ir dažādu partiju, dažādu tautību un dažādu vecumu cilvēki. "Mēs gribam dzīvot mūsdienīgā mazpilsētā, kur iespējams ērti un droši dzīvot, arī strādāt un atpūsties! Mēs gribam dzīvot Kalnciemā, kur cilvēki dzīvo ar domā par rītdienu, nevis tikai atmiņās," norāda Toleiķis.

Viņš neslēpj, ka nolēmis aktīvāk rīkoties pēc tam, kad redzējis, kā daudzi iedzīvotāji reaģējuši uz ieceri Kalnciemā veidot akumulatoru pārstrādes rūpnīcu. "

"Beidzot ir kāds, kas te gatavs to plašo pamesto rūpniecisko zonu apkopt, izveidojot Kalnciemā kaut ko jaunu, radīt jaunas darba vietas. Bet ir cilvēki, kas nemaz neklausās, cik droša un ES kontroles prasībām atbilstoša ir jaunā rūpnīcā. Jau pieraduši šādos apstākļos dzīvot, kad vairs neko pat negribas mainīt," atzīmē Toleiķis.

"Mums ne tikai nav kaut viena sabiedriskās ēdināšanas vieta, mums pat pusdienas esošajiem strādājošiem ved no "Lāčiem", gluži kā lauka virtuve. Mums arī elektrība ir tikai dažās vasaras mājās, ar kurām tik ļoti lepojas Kalnciemā dzīvojošie,"" sūrojas Valentīns Toleiķis.

Šobrīd tiek formēti dokumenti biedrības piereģistrēšanai. To plānots izdarīt oktobra sākumā, uzreiz pēc 12. Saeimas vēlēšanām, lai biedrības izveidošana netiktu sasaistīta ar priekšvēlēšanu aģitāciju.

"Ar savu organizēšanos mēs gribam parādīt, ka Kalnciemā ir ne tikai tie, kas ir pret. Lai nav tā, ka kāds runā arī mūsu vārdā. Jā, Kalnciemā ir daudzi iedzīvotāji, kas piedzīvojuši padomju laika veselībai bīstamo ražošanu, tāpēc baidās no jebkādas ražošanas. Bet ir daudz arī to cilvēku, kas tic, ka var ražot ekoloģiski draudzīgi. Mēs arī esam par to, lai Kalnciems netiek piesārņots, un mēs esam par to, lai atbildīgas institūcijas rūpīgi kontrolētu ražošanas procesus, lai arī iedzīvotājiem būtu iespēja pārliecināties par ražošanas nekaitīgumu uz apkārtējo vidu un iedzīvotāju veselību," skaidro Toleiķis.

Viņš atzīmē, ka šobrīd daudz tiek runāts par akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, bet tas nebūt nav vienīgais jautājums. "Mums jābūt kā sociālajam partnerim pašvaldībā, lai varam kopā diskutēt par to, kādus svētkus un kādā veidā Kalnciemā svinēt, kādas tradīcijas ieviest, kā redzam Kalnciema attīstību, kā dzīvot, strādāt, sportot, svinēt un atpūsties," rezumē aktīvists.