Izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par bijušo Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūras direktoru Ancānu pērn decembrī KNAB konstatēja, ka viņš pārkāpis likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punktā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus. Proti, no 2011.gada 23.jūlija līdz 22.augustam viņš savienojis aģentūras direktora valsts amatpersonas amatu ar aizliegto valdes locekļa amatu privātajā kapitālsabiedrībā SIA "Prokūrists".

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu saukt Artūru Ancānu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.30 panta un sodīt ar naudas sodu, lēmumam stājoties spēkā 2011.gada 11.oktobrī.

Ievērojot minēto, KNAB pērn secināja, ka Ancānam bija zināmi likuma noteikumi par amatu savienošanas kārtību, taču viņš turpināja neievērot minēto ierobežojumu. Tas, savukārt, norāda uz Ancāna attieksmi pret izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

KNAB pērn decembrī pieņēma lēmumu par valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu saukt Artūru Ancānu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.30 panta un sodīt ar naudas sodu 120 latu (170,74 eiro) apmērā. Lēmums stājās spēkā 14.janvārī, taču saistības joprojām nav izpildītas.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!