NMP dienesta Kurzemes reģionālais centrs līdz šim atradās savai funkcijai nepiemērotās telpās - Kuldīgas slimnīcā, kur telpu ierobežotības dēļ darbinieki bija izvietoti izkliedēti vairākās slimnīcas daļās, lielākoties,  slimnīcas bijušajās palātās, kas apgrūtināja reģionālā centra ikdienas darbu. Trūka telpas, kurās glabāt visam Kurzemes reģionam nepieciešamos materiāltehniskos resursus. Dienesta darbiniekiem bija jāizmanto citu nodaļu atpūtas un dušas telpas, šoferiem un daļai mediķu nebija atsevišķi iekārtotas garderobes.

Kurzemes reģionālajam centram atbilstošas ēkas rekonstrukcija bija viens no pirmajiem objektiem, kas tika nominēts ASV Civilās sadarbības programmas ietvaros finansējuma saņemšanai. Sadarbība starp ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības biroju un NMP dienestu aizsākās 2010.gadā un līdz šim brīdim bez Kurzemes reģionālā centra ēkas rekonstrukcijas finansējuma saņemšanai apstiprināti arī NMP dienesta Rīgas reģionālā centra automazgātuves izbūves projekts (Rīgā, Duntes ielā 8) un brigāžu atbalsta punkta „Krasts" rekonstrukcijas projekts (Rīgā, Grebenščikova ielā 1).

Turpmāk Kurzemes reģionālais centrs atradīsies Kuldīgas pašvaldībai piederošā ēkā Kuldīgas slimnīcas teritorijā, kas līdz šim netika pilnībā izmantota. Ēkā rekonstrukcijas gaitā izveidotas diennakts dežūrpersonāla darba specifikai atbilstošas telpas, izbūvētas noliktavas brigāžu medicīniskā aprīkojuma, inventāra un medikamentu uzglabāšanai visa Kurzemes reģiona vajadzībām, kā arī citas telpas mediķu ikdienas darba un mācību nodrošināšanai.

Pēc rekonstrukcijas izveidots moderns un Eiropas standartiem atbilstošs reģionālais centrs, kas nodrošinās ātrāku un efektīvāku neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu visiem Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.

NMPD norāda, ka sadarbojoties ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojam, NMP dienestam un Kuldīgas slimnīcai, ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmas ietvaros tika noslēgts līgums par "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra rekonstrukciju" ar kopējo līguma summu  991 012 ASV dolāri.

ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā finansēja ēkas rekonstrukciju 991 012 ASV dolāru apmērā. Kuldīgas slimnīca veica ēkas pamatu stiprināšanu, autoruzraudzības pakalpojumu nodrošinājumu, tehniskā projekta izstrādi un teritorijas labiekārtošanu 56 084 eiro apmērā. NMP dienests par budžeta un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem veica mēbeļu un aprīkojuma, datortehnikas, brigāžu darbu nodrošinošā kompleksa, kā arī divu jaunu operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegādi 292 817 eiro vērtībā.

NMP dienesta Kurzemes reģionālais centrs nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību vairāk kā 262 000 iedzīvotāju.

Reģionā katru diennakti dežūrē 25 mediķu brigādes, kuras ir izvietotas 15 vietās visā Kurzemē. 2013.gadā NMP dienesta Kurzemes reģionālā centra brigādes veikušas 47 tūkstošus izsaukumu, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem vai cietušajiem kritiskās situācijās.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!