Zivju ceļš tapis, pateicoties aktīvai biedrības "Līgatnes upes saimnieki" darbībai – īstenojot ES struktūrfondu līdzfinansētu projektu "Zivju ceļa izveide pie Anfabrikas slūžām". Pirms projekta uzsākšanas biedrība vairākus gadus organizēja "lašu liftu", kur vides inspektoru uzraudzībā nārstojošās zivis tika pārceltas pāri slūžām, tādā veidā palīdzot zivīm veikt ceļu uz nārsta vietām.

Pasākuma laikā Līgatnes pārceltuves tuvumā atklāts arī Tautas zvejniecības aroda muzejs, kurā apskatāmi dažāda veida zivju ķeršanas rīki, no kuriem lielākā daļa ir konfiscēti nelikumīgā zvejā. Muzejs tapis biedrības "Līgatnes krasti" zivju sargāšanas entuziastu īstenotā projekta ietvaros, un tā pamatdoma ir sabiedrības izglītošana par maluzvejniecību un tās nodarīto kaitējumu zivju resursiem.

"Gan lašveidīgo zivju migrācijas ceļa atjaunošana Līgatnes upē, gan muzeja izveide ir nozīmīgas aktivitātes, kas ļauj spert vēl vienu soli uz priekšu mūsu zivju resursu saglabāšanas virzienā. Par šo aktivitāšu īstenošanu liela pateicība jāizsaka aizrautīgajiem šo abu projektu īstenotājiem un jāvēlas, kaut tādu entuziastu mūsu Latvijā kļūtu arvien vairāk," pauž Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa.

Pateicoties infrastruktūras labiekārtojumam, Anfabrikas slūžu apkārtne un Līgatne kopumā šobrīd ir kļuvusi par tūristu iecienītu lašveidīgo zivju nārsta vērošanas vietu, kas palīdz izglītot sabiedrību par Latvijā nārstojošajām zivīm un to sargāšanas nepieciešamību.