Sporta zāles ēkas ekspluatācija uzsākta 1970. gadā. Tai ir ķieģeļu mūra ārsienas un dzelzsbetona pārsegums. Pirms projekta, saskaņā ar apsaimniekotāja sniegto informāciju, vidējā temperatūra telpās apkures periodā bija 14 oC un tika konstatēts, ka mikroklimats ir neapmierinošs.

Ņemot vērā energoaudita ietvaros konstatētās problēmas, lai samazinātu CO2 emisijas un siltumenerģijas patēriņu, projekta ietvaros ēkā īstenoja: ārsienu un cokola siltināšanu;apgaismes sistēmas rekonstrukciju, uzstādot energoefektīvus gaismekļus un armatūru; saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu karstā ūdens sagatavošanai.

Projektā plānots panākt CO2 emisiju samazinājumu 71,92930 t gadā.

Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektors Ritvars Sirmais: Priecājos, ka, noslēdzoties sporta zāles siltināšanai, uzlabosies siltumnoturība telpās un tiks novērsta pelējuma rašanās telpu iekšpusē. Tagad, kad vizuāli un tehniski savesta kārtībā sporta zāles ārējā daļa, varēsim veiksmīgi un droši plānot sporta zāles iekštelpu uzlabošanu.

Skolā nomainīti vairāk nekā 600 gaismekļi.

Mazsalacas vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Dainis Jurka prognozē, ka pēc apgaismojuma rekonstrukcijas elektroenerģijas patēriņš varētu samazināties apmēram uz pusi. Iepriekš skolā izmantotās kvēlspuldzes un luminiscentās spuldzes patērēja attiecīgi 36W un 72W elektroenerģijas, savukārt LED spuldzes, nodrošinot tik pat lielu gaismas daudzumu, šobrīd patērē tikai 18 W elektroenerģijas.

Uzņēmuma "ArkiLED", kas Mazsalacas vidusskolā veica apgaismojuma rekonstrukciju, projektētājs Deniss Kiseļovs savukārt uzsver, ka īpaši skolā ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību, lai apgaismojums ne tikai taupītu elektroenerģiju, bet arī nekaitētu skolas darbinieku un audzēkņu acīm. Tāpēc Mazsalacas vidusskolai tika izstrādāts projekts, lai LED apgaismojums būtu gan energoefektīvs, gan nekaitīgs acīm.

Latvijā šobrīd situācija ir sekojoša – vairumā projektu, arī skolās, esošo apgaismojumu nomainot pret LED, galvenokārt domā par to, kā panākt pēc iespējas lielāku elektroenerģijas ietaupījumu, taču pilnībā nepievērš uzmanību tam, cik kvalitatīvs būs šis apgaismojums. Tāpēc mēdz būt, ka jaunizveidotais LED apgaismojums nenodrošina pietiekamu gaismas daudzumu, žilbina acis, tam nav pietiekama gaismas krāsu izšķirtspēja u.c. Tāpēc par LED apgaismojumu radušies daudzi nepatiesi mīti.

Izvēloties atbilstošas LED spuldzes un tās pareizi izvietojot telpā, var gūt gan ievērojamu elektroenerģijas samazinājumu, gan izveidot acīm tīkamu, komfortablu apgaismojumu.

Deniss Kiseļovs uzver: "LED spuldzes dod ļoti spožu gaismu, paskatoties uz tām, var žilbt acis. Tāpēc Mazsalacas vidusskolai tika izvēlētas spuldzes ar plastikāta aizsargvāciņu. Gaismas un arī elektroenerģijas ietaupījums ar šādām spuldzēm ir nedaudz mazāks, tomēr apgaismojums vispār nežilbina acis.Tradicionālo baltās (aukstās) gaismas LED spuldžu vietā Mazsalacas vidusskolā tika uzstādītas dzeltenīgākas (siltākas) gaismas spuldzes, jo šādā apgaismojumā cilvēkam ir vieglāk uzturēties.

Turklāt tika izvēlētas LED spuldzes ar krāsu izšķirtspējas indeksu virs 80. Tas ir svarīgi, lai apgaismojumā acis spētu adekvāti uztvert, izšķirt krāsu toni, piemēram, skolēniem apgūstot vizuālo mākslu. Ja spuldzēm ir zems krāsu izšķirtspējas indekss, acis nespēj adekvāti uztvert toni, krāsa izskatās nedaudz citādāka, kā tas būtu dienas gaismā."

LED spuldzes ir arī ļoti ilgmūžīgas, kalpo vidēji 50 000 stundu. Turklāt Mazsalacas vidusskolā, rekonstruējot apgaismojumu, tika izmantotas spuldzes ar standarta (T8) cokolu. Ja arī kāda spuldze izdegs, tās vietā vienkārši varēs ieskrūvēt citu spuldzi. Arī tad, ja, tehnoloģijām attīstoties, skola vēlēsies izmantot kāda cita ražotāja LED spuldzes, piemēram, ar vēl zemāku elektroenerģijas patēriņu, tās varēs izmantot esošajiem cokoliem.

Projekta kopējās izmaksas ir 157 647 LVL. No šīs summas KPFI finansējums ir 75% jeb LVL 118 235, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 25 % jeb LVL 39 412. Oficiālais projekta beigu termiņš ir šī gada 30. oktobris, tomēr būvdarbus, kurus veic SIA “Taupi”, firma plāno pabeigt jau līdz 30. septembrim.

Būvuzraudzību nodrošina SIA "Firma L4", autoruzraudzību - SIA "Vidzemes būvnieks".